Interná špecializovaná ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

nemocničná poliklinika, č. dverí 3

Lekári:

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc - nefrológ
MUDr. Veronika Pokorná, PhD. - internista
MUDr. Lenka Tarabčáková - reumatológ
MUDr. Iveta Zadňančinová - internista (zodpovedný lekár)
MUDr. Jana Matejovičová - nefrológ

Sestrička:

Viera Zapletajová

Tel.č:

02/68 67 2991
Odber materiálu denne 7.00 - 8.30
Dezinfekcia ambulancie, administratívne práce 15.00 - 15.30
Obedná prestávka od 12.00