Kardiologická amb. ONKD I., Imuno-alergologická interná ambulancia

Nemocnica Ružinov

suterén monobloku , č.dverí 14

Lekári:

Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC.
MUDr. Katarína Hrubišková

Sestrička:

Katarína Krahulcová

Tel.č:

02/ 48 234 180
Odbery krvi: denne 7:00 – 8:00
Prestávka 12.30 - 13.00
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár