Klinická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1. poschodie polikliniky, č. dv. 119

Lekári:

Pondelok: MUDr. Hájková Michaela / MUDr. Struhárová Katarína, PhD., MBA
Utorok: MUDr. Herdová Lucia/ MUDr. Hasillová Natália
Streda: MUDr. Juhanesovičová Petra / MUDr. Dubravská Zlatica PhD., MBA
Štvrtok: MUDr. Kéri Petra/ MUDr. Majtánová Nora, PhD.
Piatok: MUDr. Herdová Lucia / MUDr. Hájková Michaela

Sestrička:

Viera Hubinská

Tel.č:

02/ 68 672 626
Prestávka: 12.00 - 12.30
 
Objednávanie pacientov: pacienti odoslaní do klinickej ambulancie na konziliárne vyšetrenie od obvodného oftalmológa bez objednania