Klinická imunológia a alergiológia

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

Pavilón C, prízemie, č. dv. 100

Lekári:

MUDr. Katarína Cajchanová, PhD.

Sestrička:

Mária Krausová

Tel.č:

+421 918 379 749