Klinika otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava je jedným z koncových pracovísk v odbore ORL na Slovensku. Sídli v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke.
Klinika ORL a ChHK poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s chorobami hlavy a krku v nepretržitej prevádzke v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, formou jednodňovej chirurgie ako aj formou hospitalizácie. Pracovníci Kliniky ORL a ChHK vykonávajú diagnostiku a liečbu chorôb ucha, nosa a prínosových dutín, hrtana, hltana, krku a priľahlých oblastí. Súčasťou kliniky je Centrum kochleárnej implantácie s celoslovenskou pôsobnosťou. Na klinike sa poskytuje komplexná diagnostika a liečba nádorov na hlave a krku, vykonáva sa chirurgia štítnej žľazy, slinných žliaz a iných nádorov na bočnej a prednej báze lebky. Vykonáva sa endoskopická chirurgia prinosových dutín a funkčno – estetická chirurgia nosa. V obmedzenom rozsahu sa riešia aj úrazy kostry tváre a poskytuje sa diagnostika a liečba laryngotracheálnych stenóz. Poskytuje sa diagnosticko – liečebná starostlivosť závratových stavov. Lekári Kliniky ORL a ChHK poskytujú konzultačné poradenstvo všetkým otolaryngológom a pacientom s ORL problémami na Slovensku.
Klinika ORL a ChHK poskytuje chirurgickú a nechirurgickú liečbu dospelým pacientom a deťom od veku 3 rokov na 36 lôžkach a 1 lôžku na JIS. Operácie sú vykonávané na dvoch plne vybavených operačných sálach a jednej malej operačnej sále pre ambulantné výkony a výkony jednodňovej chirurgiel. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytuje na dvoch všeobecných ORL ambulanciách a 5 špecializovaných ambulanciách.
Ročne sa na ambulanciách Kliniky ORL a ChHK vyšetrí približne 20 000 pacientov a vykoná viac ako 2600 operácií.
Ako vzdelávacie a vedecko - výskumné pracovisko sa venuje pregraduálnej (študenti všeobecného a zubného lekárstva) a postgraduálnej výučbe (doktorandi, lekári v špecializačnej príprave). Je jedným zo štyroch akreditovaných školiacich pracovísk na Slovensku, umožňujúcich absolvovať povinný dvojročný predatestačný pobyt rezidentov a vykonať špecializačnú skúšku v odbore Otorinolaryngológia. Poskytuje aj vzdelávanie a skúšanie v nadstavbovej špecializácii Foniatria. Pravidelne organizuje vzdelávacie podujatia a kurzy.
Zamestnanci ORL kliniky riešia vedecké úlohy (granty), publikujú svoje skúsenosti a klinické výsledky a výsledky svojich vedeckých bádaní v odborných časopisoch a prednášajú na domácich a zahraničných odborných podujatiach.
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava, Petržalka 


AMBULANCIEKONTAKTY

sekretariát kliniky: 02/68672052
oddelenie kliniky B: 02/68672787
oddelenie kliniky A: 02/68672790

ambulancie kliniky:

Objednávanie:
Pacienti na vyšetrenie musia byť objednaní.
Objednávanie cez Recepciu Kliniky ORL v čase 7.30-12.15 a 12.45-14.30
Tel: 0907 025 963


Vrchná sestra: alikopetrikova@gmail.com, 02/68673258

Prednosta: profant@fnorl.sk

Zástupca prednostu: barta@pe.unb.sk


PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE

www.orl-lfuk.sk  


späť