Malá operačná sála II.

nemocničná poliklinika I. posch.

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

02/48234814