Naši odborníci vo svetovej publikácii

Obrázok ku správe: Naši odborníci vo svetovej publikácii
Sme hrdí na to, že v Univerzitnej nemocnici Bratislava pracujú a pacientov liečia špičkoví odborníci.  Patria medzi nich aj Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB a zároveň prodekan LF UK  a doc. MUDr. Zdenko Kilinger, CSc. vedúci lekár V. internej kliniky - Osteologického centra, ktorí vydali spolu s kolektívom autorov už druhé vydanie medzinárodnej publikácie "Dictionary of rheumatology". Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP figuroval aj v pozícii editora.  Kolegom gratulujeme a zároveň ďakujeme za výborné reprezentovanie UNB.