NÁVŠTEVY PACIENTOV SÚ POVOLENÉ KAŽDÝ DEŇ


Návštevy pacientov sú povolené v pracovné dní od 15:00 hod. do 17:00 hod, v sobotu, nedeľu a v dňoch pracovného pokoja od 13:00 hod do 17:00 hod.

 

Pri návšteve na pacientskej izbe môžu byť súčasne prítomné u 1 pacienta najviac 2 osoby. Návštevníci musia mať počas celého pobytu vo vnútorných priestoroch Univerzitnej nemocnice Bratislava prekryté horné dýchacie cesty respirátorom