Nefrologická ambulancia pri Transplantačnom centre Urologickej kliniky

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

1. poschodie v poliklinickej časti nemocnice, č. dv. 258, 258 A, 259

Lekári:

Doc.MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA
MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC
MUDr. Miroslava Piešťanská
MUDr. Juraj Mariš

Sestrička:

Nataša Vítková, Ivana Čobejová

Tel.č:

02/5954 2480

Časový harmonogram – pondelok až piatok:

06:30 - 08:30 Odber biologického materiálu
08:30 - 09:30 Spracovanie výsledkov, príprava kariet, príjem pacientov na transplantačné oddelenie
09:30 - 13:30 Ambulantné vyšetrenia, USG vyšetrenia, konzultácie v rámci čakacej listiny na transplantáciu obličky (nefrológovia)
13:30 - 14:00 Telefonické konzultácie (nefrológovia)
14:00 - 15:00 Zadávanie výkonov, posielanie e-receptov, príprava žiadaniek