Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie je najmladším pracoviskom s týmto zameraním v Bratislave. Vzniklo v roku 1997 s cieľom poskytovať neurologickú starostlivosť pre obyvateľov mestskej časti Petržalka, Rusovce a Čunovo. V rámci možností poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj pacientom z iných častí Bratislavy a Slovenska. V súčasnosti poskytujeme komplexnú neurologickú starostlivosť – diagnostiku, prevenciu a terapiu v celom spektre neurologických ochorení vrátane intenzívnej neurologickú starostlivosť, konziliárnu starostlivosť pre potreby nemocnice a konzultácie pre potreby obvodných neurológov. Cievne mozgové príhody patria medzi najčastejšie neurologické ochorenia u nás a sú druhou najčastejšou príčinou smrti. Oddelenie poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s cievnymi ochoreniami mozgu – prevenciu, akútnu liečbu vrátane trombolýzy, rehabilitáciu a logopedickú starostlivosť. V indikovaných prípadoch v spolupráci s cievnou chirurgiou poskytujeme aj operačné riešenie. Oddelenie vychovalo niekoľko neurológov špecialistov, na pracovisku prebiehali postgraduálne školenia USG diagnostiky, vedecká a publikačná činnosť. Zúčastňujeme sa na organizovaní odborných seminárov a sympózií.
Pracovisko má tradíciu najmä v diagnostike a riešení cievnych ochorení mozgu či akútnej trombolytickej alebo operačnej liečbe, ale aj v následnej starostlivosti vrátane rehabilitácie, logopédie a liečbe spasticity. Máme bohaté skúsenosti s liečbou vertebrogénnych ochorení a epilepsie. V roku 2009 vznikla špecializovaná ambulancia pre Parkinsonovu chorobu a pohybové poruchy.

Lôžková časť:
-24 lôžok na oddelení (izby sú 1- až 3-lôžkové, s balkónom a samostatným hygienickým zázemím),
- 2 lôžka na centrálnej jednotke intenzívnej starostlivosti na prízemí,
- nachádza sa v bloku E na 4. Poschodí.
Neurologické oddelenie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

02/ 6867 2771
neurologia@pe.unb.sk


primár: 02/6867 2034, kucera@pe.unb.sk
vedúca sestra: 02/6867 3296, miklosovicova@pe.unb.sk
späť