Očný laser

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 37/B

Lekári:

klinický lekár

Sestrička:

Tel.č:

02/482 34 917
Obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00