Oddelenie funkčnej diagnostiky

Oddelenie funkčnej diagnostiky je zamerané na neinvazívne vyšetrovanie najmä kardiovaskulárneho systému. Ťažiskovou činnosťou sú ultrazvukové vyšetrenia
MUDr. Ladislav Šabo 
Kontakt: tel. 02/ 59 54 2638, E-mail:ladislav.sabo@kr.unb.sk
tatiana.biskupicova@kr.unb.sk
Pracoviská sa nachádzajú v poliklinike Nemocnice akad. L. Dérera na prízemí č.dv.:
148  Spirografia
149  Dlhodobé ambulantné monitorovanie EKG (Holter)
        Ergometria – bicyklové záťažové EKG testy
150  EKG - centrálne pracovisko Dérerovej nemocnice
156  Echokardiografia transtorakálna a transezofágová
        Sonografia ciev dolných a horných končatín
        Sonografia tepien obličiek
        Sonografia prívodných ciev mozgu
        Sonografia hepatobiliárneho systému vrátane tokov portálneho systému

Vyšetrenia sa vykonávajú v časoch medzi 7.00 až 14.45 hod.

Vyšetrenia sa vykonávajú pre potreby hospitalizovaných pacientov.
Pre ambulantných pacientov sa vykonávajú na základe požiadavky odborného lekára a po objednaní na základe osobného či telefonického dohovoru.

Ambulancie:

Funkčná diagnostika EKG

Funkčná diagnostika ergometria, Holter

Fuknčná diagnostika spirometria

Funčkná diagnostika USG, ECHO
späť