Oddelenie telovýchovného lekárstva - Ambulancia prevent.a konzil.vyšetrení KTL

Nemocnica Staré Mesto

Blok E, zvýšené prízemie

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

Č.d./kl./amb. Deň Lekár Hodiny  
02/57290561 Po – Št. MUDr. Kayser Vladimír 7:30 – 12:00  
02/57290561   MUDr. Šišková Mária 12:00 – 12:30 (obed)  
      12:30 – 14:00  
  Piatok MUDr. Kayser Vladimír 7:30 – 12:00  
    MUDr. Šišková Mária 12:00 – 12:30 (obed)  
      12:30 – 14:00 admin. práca