Oddelenie telovýchovného lekárstva - Ambulancia prevent.a konzil.vyšetrení

Nemocnica Staré Mesto

Blok E, zvýšené prízemie

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

Č.d./kl./amb. Deň Lekár Hodiny  
02/57290523, 380 Po – Piat. MUDr. Knappková Lucia 12:30 – 14:00