Oddelenie telovýchovného lekárstva - Funkčná diagnostika - Laboratórium

Nemocnica Staré Mesto

Blok E, zvýšené prízemie

Lekári:

Sestrička:

Tel.č: