Oftalmologická ambulancia

prízemie nemocničnej polikliniky č.d.43

Lekári:

MUDr.Lysková Daniela
MUDr.Valášková Jela, PhD.
MUDr.Strehársky Marek
MUDr.Plesníková Paulína
MUDr.Kadlic Peter

Sestrička:

Lecová Renáta

Tel.č:

02/482 34 401
Obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00
Objednávanie pacientov 13:00 - 14:30