Oftalmologická cievna amb. I.

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 48

Lekári:

MUDr.Ján Juhas, MUDr.Ivana Ďurišová

Sestrička:

Mlena Durasová, Zuzana Čerešníková

Tel.č:

02/48234909
obedová preestávka- 12.00 - 12.30