Oftalmologická cievna I.

Lekári:

MUDr. Jela Valášková, MUDr. Michaela Stehlíková

Sestrička:

Durasová Milena

Tel.č:

02/482 34 909
Prestávka 12.30 - 13.00