Oftalmologická - cievna I.

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv 48

Lekári:

MUDr.Juhas Ján

Sestrička:

Durasová Milena, Šupková Veronika

Tel.č:

02/482 34 909
Obedňajšia prestávka: 12:30 - 13:00