Oftalmologická - cievna II.

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv 48

Lekári:

MUDr. Zuzana Svetlošáková, PhD., MUDr. Patrícia Krajčová, PhD., MUDr. Jela Valašková, MUDr. Michaela Stehlíková

Sestrička:

Milena Durasová

Tel.č:

02/48234909
Obedná prestábka: 12:30 - 13:00