Oftalmologická - cievna II.

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv 48

Lekári:

MUDr. Jela Valašková,

Sestrička:

Milena Durasová

Tel.č:

02/48234909
Obedná prestábka: 12:30 - 13:00