oftalmologická FAG ambulancia

Lekári:

MUDr.Jaroslav Hasa, CSc, MUDr.Jela Valášková, MUDr.PhDr.Kristína Horkovičová, PhD,MPH,

Sestrička:

Tel.č: