Oftalmologická klinická ambulancia

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 41

Lekári:

MUDr. Jana Sitárová

Sestrička:

Bibiana Čekovská Bajzová

Tel.č:

02/48234782
Prestávka 12.30 - 13.00