Oftalmologická klinická ambulancia

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 41

Lekári:


Sestrička:

Juskaničová Jana

Tel.č:

02/48 234 782
Príjem pacientov 07:30 - 09:00
Obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00