Onkologická ORL ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poliklinika I.poschodie, č. dv. 128

Lekári:

MUDr. Michal Rosoľanka, MUDr. Patrik Štefanička, PhD., MUDr. Daniela Nechojdomová, MUDr. Peter Matulník

Sestrička:

Silvia Šuttová

Tel.č:

02/ 68 67 2627