Onkooftalmologická ambulancia,+ očná diabetologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 43

Lekári:

MUDr.Jela Valášková,PhD
MUDr.Marek Strehársky
+ klinický lekár

Sestrička:

Renáta Lecová

Tel.č:

02/482 34 401
obedová prestávka 12.00-12.30