Onkooftalmologická ambulancia, Očná diabetologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 37

Lekári:

Prof.MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc.
MUDr.Michaela Sehlíková

Sestrička:

Renáta Lecová

Tel.č:

02/482 34 781