Onkooftalmologická ambulancia, Očná diabetologická ambulancia,impplantologická

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 47

Lekári:

Prof.MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc.
MUDr.Marta Stanislavová

Sestrička:

Renáta Lecová

Tel.č:

02/482 34 781