Onkooftalmologická ambulancia, Očná diabetologická ambulancia,impplantologická

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 47

Lekári:

MUDr.Jela Valášková
MUDr.Marta Stanislavová

Sestrička:

Renáta Lecová

Tel.č:

02/482 34 781