ORL ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 206

Lekári:

MUDr. Igor Mydlík

Sestrička:

Mária Felgerová

Tel.č:

02/ 59 54 2431
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu odporúčame prísne zvážiť Vašu návštevu v ambulancii.