Ortopedická ambulancia IV.

Nemocnica Ružinov

I.posch., nemocničná poliklinika, č. dv. 104

Lekári:

MUDr. Cyprián Kopáč, PhD., MUDr. Ali Varahram, MUDr.Miroslav Lisý,PhD, MUDr. Pasiar, MUDr. Igor Jančík, PhD, MUDr. Sedlák

Sestrička:

Margita Brozová

Tel.č:

02/ 48 234 804
 7.00 - 8.00 príprava ambulancie, odbery
Prestávka 12.00 - 12.30