Otorinolaryngologické oddelenie

Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť odbore otorinolaryngológia prevažne pre obyvateľov hlavného mesta a okolia. Vykonávajú aj špecializované chirurgické výkony u chorých odporučených na liečbu z iných častí Slovenskej republiky.

Odborné zameranie oddelenia:

Onkologický program
- diagnostika a liečba celého spektra onkologických chorôb v ORL oblasti (napr. operácie v hltane a hrtane pomocou CO2 laseru)
Otologický program
- komplexná chirurgická a konzervatívna starostlivosť o chorých s chorobami stredného ucha, vrátane endoskopickej chirurgie
Audiologický program
- komplexná ústavná aj ambulantná starostlivosť o chorých s poruchami sluchu. Skríning u novorodencov
Rinologický program
- komplexná starostlivosť o chorých s chorobami nosa a prínosových dutín vrátane moderných endoskopických chirurgických postupov (FESS)
Otorinolaryngologické oddelenie
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava


Tel.:
+421-(0)2-48 234 143 - sekretariát
+421-(0)2-48 234 744 - lôžková časť
+421-(0)2-48 234 717 - ambulancia
+421-(0)2-48 234 718 - poradenská ambulancia
 
fax: +421-(0)2-48 234 243
E-mail: iveta.galova@ru.unb.sk (sekretariát)


Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí nemocničného monobloku, má k dispozícii 9 stabilných postelí. Na 4. poschodí sa nachádza aj vyšetrovňa, malá operačná sála. Ambulancie sú umiestnené na -1. poschodí poliklinickej časti nemocnice.


Ambulancie:
 
 
 

Odborné aktivity

KROŠLÁK M., SRNKOVÁ D., ŠRAMKOVÁ I., ŠKANDEROVÁ M., ŠTRELINGER J.:
"Podiel FESS v menežmente invertovaného papilómu"
Kniha súhrnov: Novinky v rinológii, foniatrii a audiológii, 49. kongres Slovenskej spol. pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 4.-6. 9. 2002, s. 29

KROŠLÁK M., PALENČÁR D., DZURKOVÁ O., DOMONKOSOVÁ M., ŠTRELINGER J., ŠKANDEROVÁ M.:
"Využitie čínskeho laloka v onkochirurgii hltana"
Kniha súhrnov: Novinky v rinológii, foniatrii a audiológii, 49. kongres Slovenskej spol. pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 4.-6. 9. 2002, s. 29

KROŠLÁK M., ŠRAMKOVÁ I., ŠTRELINGER J.:
"Old radical mastoid cavity obliteration by hydroxyapatite"
Abstract book, 7th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, The Hague, The Netherlands, s. 42, 2004,

ŠTRELINGER J.:
"Zriedkavá príčina bolesti hlavy"
Lekárske listy, 27, 2003, s. 19

ŠTRELINGER J.:
"Porovnanie USG vyšetrenia krku a operačného nálezu"
IX. kongres mladých otolaryngológov, 29.-31. 5. 2002, Zborník abstraktov, s. 37-38

ŠTRELINGER J.:
"Nervus accessorius - poznámky z pohľadu otolaryngológa"
Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc., Bratislava 2004, s. 145-146

ŠTRELINGER J.:
"Karcinóm hrtana - vývoj bez liečby"
X. kongres mladých otolaryngológov, Luhačovice, 23.-25. 9. 2004, Sborník abstrakt, s. 51

KROŠLÁK M., ŠTRELINGER J.:
Naše prvé skúsenosti s endoskopickou chirurgiou stredného ucha
IX. slovenský otologický deň, 14. 4. 2005, Bratislava

ŠTRELINGER J.:
Kazuistiky s problematikou nosovej kongescie
Odborné stretnutie slovenských otorinolaryngológov 21.-22.4.2006 Jasná

ŠTRELINGER J. :
Sleep apnoe syndróm z pohľadu ambulantného ORL lekára
ORL work shop 24.3.2006 Štrbské pleso

 

 

 

späť