Pľúcna ambulancia KPF I . SZU

Nemocnica Ružinov

blok D II.posch. nemocničnej polikliniky

Lekári:

MUDr.Marta Hájková, MPH, PhD, MUDr. Andrea Šenková,
MUDr.Zuzana Švecová,
MUDr.Zsolt Kása,, MUDr.Elena Korbeľová

Sestrička:

Tel.č:

02/48 234 792