Pneumoftizeologická ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

medziposchodie budova infekčného pavilónu, č. dv. 5

Lekári:

MUDr. Monika Sojková

Sestrička:

Jana Ďurejová

Tel.č:

02/ 59 54 2543
Pacientov objednávame telefonicky v čase 7.00h až 8.00h

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bola ambulancia dočasne premiestnená o poschodie nižšie, prístup cez hlavný vchod do budovy, popri vrátnici doľava. Odporúčame prísne zvážiť Vašu návštevu v ambulancii. Rušíme termíny plánovaných kontrol, informujte sa prosím na náhradný termín koncom marca. Telefonicky môžete požiadať o e-recept.

Klapka dočasne zmenená na 2543!