Pohotovostná geriatrická

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

pavilón G, 1. posch.

Lekári:

službukonajúci lekár JIS

Sestrička:

službukonajúca sestra JIS

Tel.č:

0918 379 628