Príďte 14. alebo 15. marca na meranie vnútroočného tlaku

IMG_0339
Obrázok ku správe: Príďte 14. alebo 15. marca na meranie vnútroočného tlaku
Glaukóm prichádza potichu, môže zanechať slepotu
Aj tento rok sa Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB)  zapojí do Svetového týždňa glaukómu, ktorý bude od 12. do 18. marca 2017. V špecializovaných očných ambulanciách v Nemocnici Ružinov a v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda vyšetrí zrak každému, kto bude mať záujem. Včasné zachytenie ochorenia a následná liečba sú totiž jedinou možnosťou, ako predísť slepote. 

Vyšetrenia v UNB počas Svetového týždňa glaukómu:
Nemocnica Ružinov, Klinika oftalmológie LF UK a UNB
-    utorok  14. 3. 2017 od 8: 00 – 14: 00, ambulancie č.  43 a 51 na prízemí nemocnič. polikliniky
-     streda 15. 3. 2017 od 10: 00 – 14: 00, ambulancie č. 51 na prízemí nemocnič. polikliniky

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Očná klinika SZU a UNB
-    streda 15. 3. 2017 od 11: 00 - 14: 00, glaukómová ambulancia, poliklinika, 1. poschodie, 

Lekári budú pacientom merať vnútroočný tlak.  Vyšetrenie je rýchle a bezbolestné.

Čo je glaukóm?
Glaukóm (zelený zákal) je ochorenie postihujúce zrakový nerv, ktoré v pokročilých štádiách  končí slepotou. Presná príčina ochorenia nie je známa. Predpokladá sa, že zaň môžu rizikové faktory: zvýšený vnútroočný tlak, vek nad 40 rokov, dedičnosť, vysoká krátkozrakosť a cievne ochorenia. Glaukóm však  v posledných rokoch postihuje všetky vekové kategórie. Vo vyspelých  krajinách sveta je 2. najčastejšou príčinou slepoty (po vekom podmienenej degenerácii makuly), čím toto ochorenie predstavuje  závažný medicínsky a sociálny problém. Celosvetovo je glaukóm príčinou slepoty asi u 45 miliónov ľudí. Alarmujúce je, že približne 50%  postihnutých nevie o svojom ochorení, pretože prichádza potichu. Pacienti sa o ňom dozvedia buď z náhodného očného vyšetrenia alebo až v pokročilých štádiách ochorenia, keď strácajú  schopnosť orientácie v priestore, horšie zvládajú  bežné denné aktivity a často sa pridružia aj psychické  zmeny - strata pocitu samostatnosti a nezávislosti.