Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

„Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“
Obrázok osobnosti: Prof. MUDr. Andrej Černák,  DrSc.


 
Lekár Očnej kliniky SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB
 
 
Osobné údaje
- narodený 14. júla 1945, Beňuš
- ženatý, dve deti
- žije v Bratislave
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1951 – 1959 Základná škola, Brezno
1959 – 1963 Gymnázium , Brezno
1963 – 1969 LF UK,  Bratislava
1969 M.D.
1974 doktor oftalmológie
1979 PhD. diplom z očnej chirurgie
1986 docent oftalmológie
1998 profesor oftalmológie 
 
Profesijné zameranie
- mikrochirurgia predného a zadného segmentu, onkólogia, šedý zákal, chirurgia  rohovky a sietnice
 
Zamestnanie a odborná činnosť
1969 - 1975   Očné oddelenie LF UK, FN Mickiewiczova, BA
1975 - 1982   asistent profesora oftalmológie na Očnom oddelení LF UK, FN Mickiewiczova, BA               
1982 - 1984   samostatný odborný lekár St. Luke’s Hospital, Ophthalmology Department Malta
1986 - 1990   docent Očného oddelenia LF UK, FN Mickiewiczova, BA               
1986 - 1996   generálny tajomník Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
1990 - 2016   vedúci katedry oftalmológie LF SZU a prednosta dnešnej Očnej kliniky SZU a UNB 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB
1994             člen výboru Európskej oftalmologickej spoločnosti
1994 - 2002   prezident Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
2002 - doteraz  viceprezident Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
 
Členstvo
- Slovenská oftalmologická spoločnosť
- Európska oftalmologická spoločnosť
- Americká spoločnosť refrakčnej a kataraktovej chirurgia
- člen AAO 
 
Iné
Ako prvý začal na Slovensku operácie krátkozrakosti excimerovým laserom v roku 1993. Ako jeden z prvých taktiež začal používať techniku fakoemulzifikácie a usporadúval  mnohé kurzy, na ktorých školil chirurgov z
Mnohých krajín. V roku 1993 založil prvú rohovkovú banku, ktorá dodáva rohovky na transplantáciu pre celé Slovensko. Absolvoval štúdium a prax na očných klinikách v zahraničí: Veľká Británia, Malta, Nemecko, USA.
Publikačná činnosť:  viac ako 200 prednášok slovenských aj zahraničných (Anglicko, Nemecko, USA, Španielsko, Taliansko, Grécko, Čína, Poľsko, Rakúsko a iné)
V súčasnosti spoluriešiteľ projektov:
- Kultivované autológne mukozálne epitelálne bunky na rekonštrukciu rohovky (VEGA)
- Genetické rizikové faktory prionových chorôb; identifikovanie, charakterizovanie, štúdium interakcií a exogénnymi rizikami a efektívna
prevencia (MZ SR)