Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc., P.A.H.

„Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť."
Obrázok osobnosti:  Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc., P.A.H.


 
 Osobné údaje
- narodený  20.3.1949, Jacovce, okr. Topoľčany
- žije v Bratislave
- ženatý, štyri dcéry
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1974 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
1978 atestácia I. stupňa z rádiodiagnostiky 
1982 -  atestácia II. stupňa z rádiodiagnostiky 
1988 -  CSc., Praha
1996 -  Doc., Brno
1999 -  Prof., Olomouc - Praha                                

Profesijné zameranie
- rádiodiagnostika

Zamestnanie a odborná činnosť
1974 – 1982 lekár, Rádiodiagnostické oddelenie, ÚTaRCH, Pod. Biskupice, Bratislava
1982 – 1990 zástupca primára, Rádiodiagnostické oddelenie, ÚTaRCH, Pod. Biskupice
1990-1995 prednosta kliniky, Rádiodiagnostická klinika IVZ, NÚTaRCH Pod. Biskupice 
1991–1992 námestník riaditeľa, NÚTaRCH, Pod. Biskupice, Bratislava
1995 - 1997 primár, Rádiodiagnostické oddelenie, NsP sv,. Cyrila a Metoda, Petržalka 
1997 - doteraz prednosta, Rádiodiagnostická klinika LFUK, SZU a UN  Bratislava
 
Členstvo        
 Prezident Slovenskej rádiologickej spoločnosti
 
Iné
 
Študijné pobyty:
2002, 2003, 2006, 2007 UNI Hospital Graz
1997, 1998 – UNI  Hospital Zurich, Švajčiarsko
1997 - Uni Hospital Bern, Švajčiarsko
1996 - AKH Wien, Rakúsko
1994 -  UNI Hospital Upssala, Švedsko
1991 – Hospital Baumherzigenbrudern, Eisenstadt, Rakúsko
1991 – St.Vinzenz Hospital, Hanau, Nemecko
1990 - UNI Hospital, Wien, Rakúsko
1989 - UNI Hospital, Brussel, Belgicko
1987 - UNI Hospital, Havana, Kuba
1986 – UNI Hospital, Berlin, Nemecko
 
PREDNÁŠKOVÁ - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ :
Počet prednášok: 585
Počet publikácii: 265
Počet citácii: 162
Počet Učebných textov:
- Pregraduál – 7
- Postgraduál - 12
Monografia: 4
 
Členstvo v redakčných radách
Šéfredaktor časopisu Slovenská rádiológia 
Člen redakčnej rady – Česká radiologie, Slovak Journal of Health Sciences