Prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc.

„Správaj sa ku všetkým pacientom bez rozdielu.“
Obrázok osobnosti: Prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc.Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, UNB

 
Osobné údaje
- narodený  30. 11. 1942 v Palúdzke, okr. Liptovský Mikuláš.  
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1965 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, s vyznamenaním
1969 atestácia z oftalmológie, I. stupeň
1978 atestácia z oftalmológie, II. stupeň
1977 obhájenie doktorandskej práce na tému Detské uveitídy  
1996 obhájenie habilitačnej práce na tému Cudzie vnútroočné telesá
1997 vymenovaný za docenta pre odbor oftalmológie
2002 vymenovaný za profesora oftalmológie
 
Profesijné zameranie
- oftalmológia: problematika diabetickej retinopatie, chronické vnútroočné zápaly, chirurgia šošovky, traumatológia oka,  chirurgia sklovca a sietnice.
 
Zamestnanie a odborná činnosť
1965 - doteraz lekár, Klinika oftalmológie LFUK a FN Bratislava, teraz UNB
1981 - 1997 zástupca prednostu Kliniky oftalmológie, LFUK a FN Bratislava
1997 – 2011 prednosta Kliniky oftalmológie, LFUK a FN Bratislava, teraz UNB
Vykonával funkciu krajského, aj hlavného odborníka MZ SR pre oftalmológiu.
 
 
Iné
 
Študijné pobyty:
1980 Praha,  II. Očná klinika
1981 Moskva
1982 Praha
1985 Londýn, Moorfield
1988 Moskva, Ašchabad, Leningrad, 
1989 Mníchov
1990 Rotterdam
1990- Saarbrucken
1992 – Kolín n/R.
1995 – Antverpy
1996 – Berlín
1999 a 2002 – Birmingham, USA
 
V zahraničí odprednášal anglicky, nemecky a rusky 80 prednášok, z toho bolo 14 vyžiadaných. Na domácich odborných podujatiach odprednášal cez 200 prednášok. V rôznej tlači bolo uverejnených 115 prác.