Špecializovaná ORL ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poliklinika I.poschodie, č. dv. 127

Lekári:

prof. MUDr. Milant Profant, CSc., MUDr. Tibor Barta, PhD., Doc. Zuzana Kabátová, MUDr. Daniela Nechojdomová, MUDr. Ján Siváček

Sestrička:

Janka Drabantová

Tel.č:

02/ 68 67 2556