Transplantologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 37A

Lekári:

MUDr.Sitárová

Sestrička:

Dana Lachkovičová

Tel.č:

02/482 34 920