Univerzitná nemocnica Bratislava
Riaditeľstvo Univerzitnej nemocnice Bratislava
Bratislava - Ružinov
Pažítková 4
821 01 Bratislava
+421 2 48234 111 / www.unb.sk

Urologická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 130

Lekári:

MUDr. Ján Breza, PhD., Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MUDr. Jozef Dúbravický, Prof. MUDr., Peter Bujdák, CSc., MUDr. Branislav Trebatický, PhD., MUDr. Martin Jankovich

Sestrička:

Mária Klamíková

Tel.č:

02/ 59 54 2334