Zmeny režimu fungovania CPO Ružinov - pre núdzový stav spojený s ochorením COVID-19

Informácie pre verejnosť:

Premávka vozidiel sa zmenila na jednosmernú a to tak, že vjazd je to strany ulice Ružinovskej a výjazd na ulicu Pažítkovú, prejazd však majú dovolené len vozidlá ZZS. Upozorňujeme teda, že parkovanie osobných vozidiel na príjazdovej ceste alebo pred CPO Nemocnice Ružinov je prísne zakázané až do odvolania. Príslušníci poriadkových síl kontrolujú vstup vozidiel, riadia premávku a dohliadajú na poriadok. Prosíme o rešpektovanie.

Registrácia a triedenie pacientov idúcich na vyšetrenie na Centrálny príjem

Pacienti sú registrovaní v na to určenom registračnom kontajneri umiestenom na príjazdovej ceste pred vchodom do CPO. Registračný proces prebieha nasledovne:

 • Prichádzajúci pacienti za pomoci dobrovoľníkov vyplnia elektronický dotazník ešte pred samotnou registráciou. Pacienti sa môžu predregistrovať aj sami, po načítaní QR kódu, ktorý sa nachádza na informačnej tabuli.
 • V registračnom okienku registračná sestra si skontroluje osobné údaje a pacienta pošle k ďalšiemu okienku, kde prebehne triáž na základe infekčnosti a urgentnosti.
 • Pacient následne dostanem jednorázový farebný náramok a bude usmernený na príslušné pracovisko.

Urgentnosť sa posudzuje podľa triediaceho systému Emergency Severity Index (ESI), ktorý rozdeľuje pacientov do 5 kategórií, s rôznymi časmi čakania na ošetrenie (viď tabuľka):

 • ESI I – zlyhanie životných funkcií
 • ESI II – nestabilné životné funkcie
 • ESI III – naliehavé stavy
 • ESI IV – akútne stavy
 • ESI V – neakútne stavy

Upozorňujeme, že pri preťaženosti urgentného príjmu budú pacienti s neakútnymi a menej akútnymi zdravotnými ťažkosťami presmerovaní na iné pracoviská, poskytujúcu neakútnu starostlivosť.

Infekčnosť sa posudzuje podľa vypracovaného vnútorného protokolu na základe odporúčaní WHO, a v súlade s aktuálnym usmernením hlavného hygienika SR. Pacienti sa rozdeľujú nasledovne:

 • Zelená – nie je prítomné podozrenie na ochorenie COVID-19
 • Oranžová – nízke podozrenie na ochorenie COVID-19
 • Červená – potvrdený COVID-19 alebo vysoké podozrenie na ochorenie COVID-19

Odberové miesto

Pred CPO sa nachádza aj ďalší kontajner, plniaci úlohy odberového miesta na testovanie na COVID-19. Funguje nezávisle od registračného kontajneru, pomocou zábran je oddelený chodník smerujúci k odberovému miestu. Na chodníku sú vyznačené minimálne rozostupy osôb čakajúcich na testovanie, ktoré slúžia na ochranu ich zdravia. Odberové miesto slúži na testovanie ľudí indikovaných a objednaných cestou RÚVZ alebo NCZI, prípadne pre pacientov z Centrálneho príjmu. Je veľmi dôležité vedieť, že pacientov odosielaných od obvodných lekárov bez predchádzajúceho objednania netestujeme. O možnostiach objednania sa na testovanie odporúčame navštíviť webovú stránku korona.gov.sk, kde sa dá na testovanie objednať.

Tab. 1 Triediaci systém podľa Emergency Severity Index (ESI), upravené na podmienky na našom urgentnom príjme.

CPO


mapa