Hematologická ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika

Lekári:

prim. MUDr. Eva Luptáková, MUDr. Hana Krutá, MUDr. BeátaTomaščinová, Doc. MUDr. Libuša Ceizelová, DrSc., Mudr. Monika Drakulová,

Sestrička:

Mgr. Martina Hricová

Tel.č:

02/ 59 54 2770