Vedenie UNB

Rada riaditeľov UNB:

 
Generálny riaditeľ:
Juraj Kovács

Ing. Juraj Kovács, MBA
 
 
Medicínsky riaditeľ:


MUDr. Renáta Vandriaková, MPH.


 
Ekonomický riaditeľ:

kocurek23

Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

 
 
 Námestník pre zdravotnú starostlivosť  Nemocnice Ružinov:
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH


Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice akad. L. Dérera:
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MHA


Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice sv. Cyrila a Metoda:
MUDr. Pavol Sýkora, MPH


Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Staré Mesto:
MUDr. Vladimír Kostka, MHA


Námestník pre zdravotnú starostlivosť Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice:
MUDr. Peter Kuka, PhD., MPH