Vedenie UNB


Generálny riaditeľ:
MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH

Medicínsky riaditeľ:
MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA

Ekonomický riaditeľ:
Ing. Juraj Kovács, MBA

Námestníčka úseku ošetrovateľstva:
PhDr. Eva Somogyiová, MPH

Námestníčka personálno-právneho úseku:
JUDr. Ľubomíra Slavíková, MHA

Námestník prevádzkovo technických činností a správy:
Ing. Martin Hančák

Riaditeľka úseku manažmentu zdravotných výkonov:  
Ing. Monika Baková, MPHRiaditeľ Nemocnice Ružinov:
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Riaditeľ Nemocnice akad. L. Dérera:
MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA

Riaditeľ Nemocnice sv. Cyrila a Metoda:
MUDr. Pavol Sýkora, MPH

Riaditeľ Nemocnice Staré Mesto:
MUDr. Vladimír Kostka, MHA