Vedenie UNB


Generálny riaditeľ:
MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH

Ekonomický riaditeľ:
Ing. Juraj Kovács, MBA

Medicínsky riaditeľ:
MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA

Riaditeľ úseku manažmentu zdravotných výkonov:
Ing. Monika Baková, MPH

Riaditeľ kancelárie riaditeľov:
 

 


 Riaditeľ Nemocnice Ružinov:
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MHA

Riaditeľ Nemocnice sv. Cyrila a Metoda:
MUDr. Pavol Sýkora, MPH

Riaditeľ Nemocnice Staré Mesto:
MUDr. Vladimír Kostka, MHA