Vedenie UNB


Riaditeľ:
MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
 
Námestníčka úseku zdravotnej starostlivosti:
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Námestníčka úseku ošetrovateľstva:
PhDr. Eva Somogyiová, MPH

Námestník finančného úseku:
Ing. František Lešundák

Námestníčka personálno-právneho úseku:
JUDr. Ľubomíra Slavíková, MHA

Námestníčka úseku manažmentu zdravotných výkonov:  
Ing. Monika Baková, MPH

Námestník prevádzkovo technických činností a správy:
Ing. Martin HančákZástupca riaditeľa pre Nemocnicu Ružinov:
 

Zástupca riaditeľa pre Nemocnicu akad. L. Dérera:
MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA

Zástupca riaditeľa pre Nemocnicu Sv. Cyrila a Metoda:
MUDr. Pavol Sýkora, MPH

Zástupca riaditeľa pre Nemocnicu Staré Mesto:
MUDr. Vladimír Kostka, MHA

Zástupca riaditeľa pre Špecializovanú geriatrickú nemocnicu Podunajské Biskupice:
MUDr. Peter Kuka, PhD., MPH