Etická komisiaŠtatút Etickej komisie Univerzitnej nemocnice Bratislava

Platby za administratívne práce etických komisií v Univerztinej nemocnici Bratislava - výber

Kontakty:
 Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
MUDr. Štefan Šimko, CSc. – Chairman
Mgr. Alžbeta Moravčíková – secretary
stefan.simko@pe.unb.sk
moravcikova@pe.unb.sk
02/68 672 507, 02/68 673 002
 Nemocnica Ružinov
MUDr. Anna Krechňáková - Chairman
MUDr. Magdaléna Horáková – predseda/Chairman
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH – tajomník/ secretary
okf@ru.unb.sk
02/48 234 793
 Nemocnica akad. L.Dérera
MUDr. Adrián Okša, CSc. - Chairman
Gabriela Bacigalová – Secretary
adrian.oksa@szu.sk
eticka.komisia@kr.unb.sk
02/59 542 928, 02/59542928
 Etická komisia pri Pneumologickom  komplexe Nemocnica Ružinov
MUDr. Marta Hájková CSc., MPH - Chairman
Rozália Danková– secretary
hajkova@unb.sk, dankova@ru.unb.sk 02/48 234 489
 Nemocnica Staré Mesto
doc. MUDr. Ján Pečeňák, PhD. - Chairman
Bc. Pišiová Lucia – Secretary
jan.pecenak@sm.unb.sk pisiova@unb.sk  02/57 290 495, 02/48 234 288