Napísali ste nám

Sme najväčšou nemocnicou na Slovensku a naši zdravotníci odliečia a zachránia životy množstvu pacientov. Vaša spokojnosť je preto pre nás tou najkrajšou spätnou väzbou. Ďakujeme.Chirurgovia z Kramárov predĺžili žene život, mohla ešte stretnúť syna

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli výročie úmrtia našej mamy a svokry p. Antónie T. a zistili sme, že poďakovanie, ktoré sme chceli poslať pred rokom, sme nakoniec v záplave iných povinností neposlali. Chceli by sme to preto napraviť, dúfam, že aspoň niektorí z menovaných u Vás ešte pracujú a tieto slová sa k nim dostanú.
V prvom rade by som sa v mene našej rodiny chcela poďakovať pracovníkom Chrurgickej kliniky SZU a UNB Nemocnice akad. L. Dérera za starostlivosť, ktorú preukázali našej mame a svokre pani Antónii T. Menovite by som chcela poďakovať lekárom za ich správne rozhodnutia: MUDr. Longauerovej, ktorá z pohotovosti p. Tiňovú hneď hospitalizovala a zariadila potrebné vyšetrenia, p. primárovi MUDr. Hladíkovi, ktorý pochopil, že pacientka v pokročilom štádiu Alzheimera bude ľahšie znášať pobyt v nemocnici ak pri nej bude niekto z rodiny a umožnil nám byť pri nej 24 hodín denne počas prvých dní hospitalizácie a MUDr. Kulíškovi, ktorý rozhodol a vykonal akútnu operáciu v nedeľu 15.5.2016. MUDr. Kulíškovi ďakujeme tiež za jeho trpezlivý a chápavý prístup k nám, keď nám dopodrobna vysvetlil dôvody zákroku, priebeh operácie a aj riziká s ňou spojené. Od začiatku sme si uvedomovali, že situácia je veľmi vážna a operácia pravdepodobne predĺžila život našej mamy iba o niekoľko dní. Tieto dni však umožnili, aby sa ešte stretla so svojím synom, ktorý žije dlhodobo vo Veľkej Británii. Poďakovať by sme sa chceli tiež sestričkám a ostatnému personálu z oboch oddelení Chirurgickej kliniky, ktorí sa ku nám všetkým správali veľmi ústretovo a starostlivo.
S pozdravom,
Mária T.

Ružinovské ORL vrelo odporúčam

Chcela by som sa poďakovať celému oddeleniu ORL v Ružinovskej nemocnice na 4.posch., za profesionálny a hlavne ľudský prístup. Absolvovala som operáciu septoplastiky nosa začiatkom marca. Veľká vďaka patrí pánovi primárovi MUDr. Barákovi a sestričke Alenke (neviem priezvisko, mala krátke vlasy do červena farbené), ktorej nechýbal úsmev na tvári a prijemné slová, keď vám práve nie je najlepšie. Ďakujem ešte raz a vrelo odporúčam aj iným toto oddelenie.
Zuzana F.

Na chirurgii v Ružinove je profesionálny a chápavý personál

Ešte 11. februára 2016 som bola na operácii na IV. chirurgickej klinike Nemocnice Ružinov. MUDr. Štefanovi Novákovi, chirurgovi, ktorý ma operoval, som sa už poďakovala pred rokom. Aj MUDr. Jane Ošvaldovej, internistke, ktorá sa o mňa starala.
Chcela by som sa ešte poďakovať MUDr. Vladimírovi Hrubiškovi. Keď mi po operácii (odstránení časti hrubého čreva) samovoľne unikla stolica, pán doktor ma veľmi milo upokojil: „To je dobre, znamená to, že funguje.“ Nedokážete si predstaviť, ako také slová pomôžu poníženému pacientovi.
A ešte sa chcem poďakovať MUDr. Tiborovi Sedlákovi z interného oddelenia, ktorý ma vyšetril na prijímacom oddelení. Ďakujem mu, že ma vďaka jeho výbornej diagnostickej schopnosti prijali do nemocnice. Šikovne kladenými otázkami zistil, že som si v minulosti pomýlila menštruačné bolesti so zápalom slepého čreva, a preto som vtedy nehľadala lekársku pomoc...
Júlia K.

Špičková starostlivosť na hrudníkovej chirurgii v Ružinove

Touto cestou by som chcela vyjadriť svoje poďakovať pánovi primárovi doc. MUDr. Romanovi Benejovi, CSc., z Kliniky hrudníkovej chirurgie SZU a UNB ako aj celému kolektívu tohto pracoviska za ich oddanú a profesionálnu prácu, príkladnú starostlivosť a za mimoriadne ľudský postoj k pacientom. Počas mojej hospitalizácie na oddelení predviedli ukážkový príklad toho, že je možné zdravotnú starostlivosť poskytovať kvalitne, poctivo, pružne, ústretovo a špičkovo. 
ĎAKUJEM PEKNE!
Mgr. Gabriela S.

Úžasný prístup neurochirurga MUDr. Chochola z Kramárov

Chceli by sme sa veľmi poďakovať za úžasný prístup a profesionalitu MUDr. Jurajovi Chocholovi z Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB!
Ďakujem za syna Róberta P.
Zuzana O.

MUDr. Mária Zemanová z chirurgie z Mickiewiczovej môže ísť príkladom

Dobrý deň, chcela by som sa touto cestou poďakovať pani doktorke, ktorá mala službu, keď som bola s mojou maminkou na pohotovosti dňa 30.4.2017. Pani doktorka, ktorá vtedy slúžila, bola veľmi milá, príjemná, nielen po profesionálnej, ale aj ľudskej stránke.. Patrí jej obrovská vďaka! Bodaj by všetci lekári v dnešnej dobe boli takí, ako pani doktorka... Hovorím o pani doktorke Márii Zemanovej. Je to proste v dnešnej dobe "rarita" v našom zdravotníctve! Je to šikovné a navyše aj usmiate "slniečko" a som šťastná, že som ju stretla a spoznala! Ďakujem pani doktorke za príkladnú starostlivosť mojej maminky na pohotovosti!
Ing. Iveta K.

Výborná skúsenosť s pôrodom na Antolskej

Na Slovensku je väčšinou zvykom písať iba sťažnosti, no ja som sa rozhodla napísať ďakovnú správu patriacu Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, konkrétne I. gynekologicko-pôrodníckej klinike. Chcem sa poďakovať najmä pani MUDr. Alexandre Filkaszovej za nielen odborný, ale hlavne ľudský prístup a rovnako aj oddeleniu šestonedelia za výbornú starostlivosť. Kiežby takýto prístup nasledovalo viacero zdravotníckych zariadení na Slovensku.
S pozdravom, 
Emília K.

Vysokoodborný a ľudský prístup na urologickej klinike na Kramároch

Aj touto cestou chcem vysloviť úprimné poďakovanie Dr.h.c. Prof. MUDr. Jánovi Brezovi, Dr.Sc., a MUDr. Zuzane Žilinskej, PhD., MHA, a celému personálu transplantačného oddelenia Urologickej kliniky LF UK, SZU a UNB za ľudský a vysoko odborný prístup , za trpezlivosť a výbornú starostlivosť pri riešení mojich akútnych zdravotných problémov s transplantovanou obličkou a močovými cestami . Predovšetkým ďakujem Prof. Jánovi Brezovi za operáciu močovodu, ktorá mi skvalitnila život a za jeho pozitívny prístup, milé slovo a povzbudenie . Ešte raz ďakujem a želám veľa profesionálnych a osobných úspechov. 
Anton P. s manželkou

Rešpekt pred tímom IV. chirurgickej kliniky z Ružinova

Chcel by som vysloviť veľkú vďaku a rešpekt celému tímu chirurgie na 6. poschodí, obzvlášť pani doktorke Meszárosovej za prístup k liečbe od operácie až po rekonvalescenciu a bezproblémovú komunikáciu. Samozrejme, poďakovanie patri aj všetkým sestrám, ktoré mi vždy vyšli v ústrety a boli nápomocné.
S pozdravom
Tomáš K.

Podmienky pre rodičky sa na Antolskej zlepšujú

Chcela by som sa poďakovať za skvelý prístup pri pôrode 21.03.2017.  Okrem toho - oproti môjmu prvému pôrodu pred cca 5 rokmi sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu. Pôrodný box - kreslo je oveľa širšie a pohodlnejšie, výškovo nastaviteľné, fit lopta k dispozícii, pekné WC v predpôrod. ambulancii.
Ďakujem ešte raz.
Martina S.

MUDr. M. Beňo, PhD., z Ružinova je úžasný stomatochirurg

Chcela by som zo srdca poďakovať p. MUDr. Michalovi Beňovi, PhD. - stomatochirurgovi z Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov za jeho úžasnú pomoc, výborne prevedenú operáciu môjho syna. Pán doktor má príjemný, ľudský prístup, za to mu veľmi, veľmi ĎAKUJEM.
Mária H.

Poďakovanie za operáciu kolena v Petržalke

Bol som 2 dni v nemocnici na Antolskej na II. ortopedicko-traumatologicej klinike LFUK a UNB. Robili mi operáciu kolena. Chcem sa poďakovať, bolo super :-) 
Peter Á.

Na Urologickom odd. v Petržalke sa vzorne starajú o pacientov

Dovoľte mi, aby som vyjadril poďakovanie v mene mojej 80-ročnej matky Dr. Oľgy Drobnej, ktorá bola hospitalizovaná v čase od 27.01.2017 do 15.02.2017 a od 08.04.2017 do 27.04.2017 na vašom Urologickom oddelení v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. 
V čase, keď je zdravotníctvo zo všetkých strán kritizované za nedostatočné služby - málo špecialistov a zdravotníckeho personálu, únik mladých lekárov do zahraničia, malé alebo žiadne investície do obnovy budov, nového moderného zariadenia, atď. je Urologické oddelenie pod vedením primára MUDr. Borisa Kollárika, FEBU, príkladom ako aj za týchto podmienok možno poskytovať vzornú starostlivosť o pacientov.
Tím mladých lekárov a zdravotníckeho personálu pod vedením vrchnej sestry sa venovali svojim pacientom 24-hodín denne. Chcem zdôrazniť, že tu nešlo len o ,,techniku" konkrétneho lekárskeho zákroku, ale dôležité bolo sprievodné láskavé a povzbudzujúce slovo...
Pravidelne som navštevoval (spolu so sestrou) našu matku, preto toto konštatovanie nie je jednorazové alebo náhodné.
Zohľadnite prosím prácu tímu Urologickej kliniky a želám rovnako pozitívne hodnotenie aj ostatných pracovísk Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.
ĎAKUJEM!
S pozdravom
Ing. Martin D.

Tímu V. internej kl. v Ružinove patrí úcta a obdiv

Úprimne ďakujem pracovníkom V. internej kliniky LF UK, zvlášť prim. MUDr. Jánovi Števlíkovi, za chirurgický zákrok a starostlivosť počas mojej hospitalizácie na JIS-ke v dňoch 26.-29.4.2017. 
S úctou a obdivom M.

Na klinike hematológie a na ARO na Antolskej si zaslúžia metál

V prvom rade by som sa chcela poďakovať celému vedeniu Kliniky hematológie a transfuziológie za príkladnú starostlivosť o nášho milovaného vnuka Dušana Zaškovského. Ďalej veľká vďaka oddeleniu ARO za láskavý prístup a v neposlednom rade oddeleniu dialýzy. Veľká vďaka, tí ľudia si naozaj zaslúžia metále, pretože slovo ďakujeme nestačí.
Jana O.

Úžasný tím na gynekológii na Kramároch

Dobrý deň, chcela by som sa z celého srdca poďakovať prednostovi doc. Igorovi Rusňákovi, CSc., pani primárke MUDr. Eve Dedinskej, všetkým úžasným lekárom, sestrám a personálu, za moje vyliečenie, úžasnú starostlivosť a opateru. Bola som vyšetrená a následne operovaná vo vašej nemocnici. Lekári I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU a UNB, nemocnica akad. L. Dérera, oddelenia sú odborníci na vysokej úrovni, veľmi starostlivý s milým prístupom. Zdravotná starostlivosť je u Vás na vysokej úrovni, takže som bola veľmi spokojná. Za všetko zo srdca ďakujem. 
S pozdravom vaša pacientka Irena K.

Poďakovanie neurochirurgovi z Kramárov MUDr. Kuniakovi za záchranu života

Veľká vďaka p. MUDr. Matúšovi Kuniakovi z Neurochirurgickej kliniky, Nemocnica akad. L. Dérera, za záchranu života môjho druha, ktorého operoval 29.12.2015 v noci po tom, čo ho ignoranti páni doktori na ORL V NITRE poslali domov s apcesom mozgu. Pán doktor sa ho okamžite ujal a konal, je to super lekár a človek, mal taký prístup, že som odchádzala pokoná, vedela som že je v dobrých rukách. A po dvoch operáciách, ktoré vykonal do týždňa, je všetko v poriadku. Prajem veľa pracovných úspechov, aby odchádzalo veľa spokojných pacientov a nech sa darí aj v osobnom živote ešte raz VELKÁ VĎAKA PÁN DOKTOR KUNIAK.
Zuzana K.

Skvelý prístup chirurga MUDr. Ostrihoňa z Ružinova

Rada by som vyslovila veľkú vďaku a pochvalu pánovi MUDr. Vladimírovi Ostrihoňovi zo IV. chirurgickej kliniky Nemocnice Ružinov. V nemocnici som bola hospitalizovaná od 6-9.4.2017 kvôli operácii žlčníka. Pán doktor má nesmierne pozitívny a osobný prístup k pacientom, čo som vycítila už z prvého stretnutia, kedy som sa objednávala na operáciu žlčníka. V dnešnej dobe, kedy je zdravotníctvo veľmi kritizované som mala obavy z hospitalizácie a z prístupu zdravotníckeho personálu. Moje očakávania sa našťastie nenaplnili, a to vďaka prístupu tohto pána doktora. Celý priebeh nielen operácie, ale aj mojej hospitalizácie, mi podrobne vysvetlil. Dokonca komunikoval aj v čase, kedy som už nebola hospitalizovaná a dopytovala som sa informácií ohľadom môjho stavu (čiže mimo jeho pracovný čas).
Jeho prístup moje povedomie o dnešnom stave zdravotníctva vyvrátil, za čo mu patrí nielen moja vďaka. Som rada, že aj keď nemocnica nedisponuje najnovším vybavením, prístup personálu tento nedostatok vyváži. 
Ďakujem teda zo srdca ešte raz a pána doktora budem odporúčať svojim známym a blízkym ako veľkého odborníka so srdcom na správnom mieste!
Prosím, tlmočte toto poďakovanie jeho nadriadeným. 
Ďakujem 
Mgr. Alena P.

Spokojnosť s neurológom MUDr. Úradníčkom z Antolskej

Poďakovanie za profi prístup k pacientom. Veľmi príjemný lekár neurológ MUDr. Ivan Úradníček, Neurologické oddelenie, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. 
Miroslav S.

Primár MUDr. Košťál z Ružinova má zázračné ruky a skvelý tím

Touto cestou by som rada vyjadrila svoje poďakovanie celému kolektívu na Oddelení chirurgie ruky v Ružinove. Moje veľké ďakujem patrí predovšetkým pánovi primárovi MUDr. Košťálovi, ktorý odvádza perfektnú prácu a to vždy s úsmevom a priateľským prístupom k pacientom. Svojím profesionálnym prístupom dodáva nám, ktorí sa spoliehajú na neho, na jeho neuveriteľné ruky, odvahu a pocit bezpečia. Jeho prístup je obdivuhodný aj k celému svojmu oddeleniu, sestričky, vrátane sestričky v prijímacej kancelárii, pod jeho vedením odvádzajú perfektnú prácu s úsmevom, neustálou starostlivosťou a ochotou pomáhať nám, ktorí to potrebujeme a sme na ich pomoc odkázaní.
Na celom oddelení vládne pokojná, príjemná, bezstresová atmosféra. Nebyť bolesti, človek by sa mohol cítiť ako na rekreácii. Ešte mi nedá nespomenúť aj sanitára, ktorý každého pacienta odprevádza k operačným sálam a po zákroku ho zase privezie na posteli predlhou cestou bezpečne späť.
O celkovom výbornom kolektíve svedčí aj fakt, že na oddelení ma privítali rovnaké tváre, ako pred pätnástimi rokmi. Je vidieť, že pán primár vytvára príjemné prostredie všetkým, ktoré sa následne prejavuje v celkovej atmosfére na jeho oddelení.
Vďaka Pán primár Vám, ako aj celému kolektívu za príjemné prežitie troch dní na Vašom oddelení.
Ingrid Š.

Odborná starostlivosť a ľudskosť na internej klinike na Mickiewiczovej

Ďakujeme lekárom a sestričkám interného oddelenia Vašej nemocnice za ľudský prístup a starostlivosť o našu 91-ročnú mamičku pani Miloslavu Hloužkovú, počas jej dvoch posledných hospitalizácií .
Dcéry Miloslava C.a Václava B.

Oceňujem prístup MUDr. Zemanovej z I. chir. kl. na Mickiewiczovej

Touto cestou by som sa chcel poďakovať a vyzdvihnúť prístup pani doktorky MUDr. Márie Zemanovej a jej kolektívu za príkladnú opateru, ktorá mi bola poskytnutá na chirurgickej ambulancii v Nemocnici Staré Mesto. Pani doktorka bola vždy nápomocná, niekedy som mal pocit, že aj na úkor svojho voľného času a hlavne čo oceňujem najviac, stále prišla pozitívne naladená a neprenášala množstvo práce počas 24-hodinovej služby na pacientov. 
Prosím, vytvárajme pre týchto našich mladých lekárov také prostredie, aby nemuseli utekať za lepšími podmienkami do zahraničia, ako je to bohužiaľ u nás bežnou praxou. A vážme si ich prácu, ktorú pre nás robia. 
Ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí pani doktorke a celému kolektívu!
S pozdravom
Milan V.

Neurológ MUDr. Karlík z Kramárov má dobrý vplyv na pacientov

Chcela by som sa poďakovať pánovi MUDr. Martinovi Karlíkovi z II. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, za optimizmus a úsmev na tvári počas celej mojej hospitalizácie v nemocnici. Boli ste pre mňa slniečko. ĎAKUJEM VÁM.
S úctou
Hedviga Š.

Syn hrá opäť na klavíri vďaka MUDr. Košťálovi z Ružinova

Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za profesionálny a ľudský prístup pánovi MUDr. Ladislavovi Košťálovi, primárovi Oddelenia chirurgie ruky v Nemocnici Ružinov. Veľká vďaka za môjho syna Mareka Bernáda, ktorý po operačnom zákroku a po zotavení - opäť hrá na klavír a gitaru. Zachránili ste mu prst po výbuchu rímskej sviece v ruke - na Silvestra 2015. Neviem voliť ani správne slová VĎAKY z dojatia a od šťastia, že ste nám takto pomohli a ja som opäť začala vďaka Vám veriť na zázrak. Prajem Vám, nech sa Vám darí po celý život vo Vašej profesii a aj v súkromnom živote... 
S úctou
Marekova mama Marcela M. :-)

Vďaka Internej kl. na Antolskej sa môže 90-nik tešiť z jari

Rodina nášho 90-ročného otca a dedka Michala P.  chce aj touto cestou vzdať vďaku celému kolektívu IV. internej klinike LFUK a UNB a pani doktorke Mitrovej, Nemocncia sv. Cyrila a Metoda, pretože vďaka ich ľudskému a profesionálnemu prístupu sa spolu s ním tešíme z ďalších jarných lúčov. Ďakujeme.
Oľga F.

Dermatologička Prof. Šimaljaková zo Starého Mesta sa stará o pacientov veľmi svedomito

V súčasnosti často rezonujú negatívne ohlasy na prácu zdravotníkov. Ja však chcem obrátiť pozornosť na tých, ktorým chcem vysloviť úprimné poďakovanie a spokojnosť s ich svedomitou prácou. Ľudia o nich málo píšu, lebo si povedia „veď to tak má byť“. No realita býva rôzna. Sú napríklad lekári, ktorí si plnia iba svoju povinnosť, ale sú aj takí, ktorí urobia pre pacienta ďaleko viac. A práve o takejto mojej skúsenosti Vám chcem napísať. 
Som 6 rokov pacientov prof. MUDr. Márie Šimaljakovej, PhD, MHA, prednostky Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB – Nemocnica Staré Mesto. Som dôchodkyňa a nie som žiadna VIP pacientka, ale taký prístup, aký má pani prednostka ku mne i k ďalším pacientom, som za dlhé roky v bratislavských nemocniciach nezaznamenala. 
Neprináleží mi hodnotiť jej odbornosť, tá je bezpochyby na vysokej úrovni, ale jej záujem o pacienta, hlboko ľudský prístup, pomoc či rada pri zdravotných problémoch vysoko prevyšuje mnohých lekárov. Podrobne sleduje nielen výsledky vyšetrení na dermatológii, ale aj výsledky a lekárske správy od ďalších odborných lekárov. Pacientovi detailne vysvetlí prínos navrhovanej liečby. Ak sa stane, že pacient má i iné zdravotné problémy, ktoré priamo nesúvisia s dermatológiou a nevie si rady, odporučí mu postup, resp. odošle na príslušné pracovisko. Pri návšteve pacientov všetko prebieha hladko, bez chaosu, bez nervozity. Dokumentácia býva vždy perfektne pripravená, proces ordinácie nie je ničím rušený.
Kiežby zdravotníctvo malo takých príkladných ľudí stále viac. 
P.S.: Vďaka aj za to, že vôbec existujú dermatologické kliniky, ktoré zbavia ľudí nepríjemných pohľadov, odevom skrývajúcich každý kúsok pokožky, pocit hanby chodiť do spoločnosti a prinavrátia človeku chuť do života.
Mgr. Darina D.
Pezinok

Super prístup na IV. chirurgickej klinike v Ružinove

Dňa 14.1. 2017 som bol prijatý na urgente v Nemocnici Ružinov, kde mi diagnostikovali zápal žlčníka, a to vďaka Vášmu pánovi doktorovi na sono. Bol to veľmi príjemný lekár, ktorý presne určil, že ide o zápal žlčníka.  Následne ma MUDr. Rudolf Sokol prijal na IV. chirurgickú kliniku LF UK a UNB. Aj touto cestou sa chcem poďakovať celému personálu na denných aj nočných smenách, taktiež izbovej lekárke MUDr. Marianne Hajskej. 
Mimoriadne sa chce m poďakovať lekárovi MUDr. Vladimírovi Ostrihoňovi, ktorý sa mi od začiatku venoval, pred operáciou ma informoval, čo ma čaká a po operácii ma bol niekoľkokrát skontrolovať a stále sa zaujímal o môj stav. Po výbere stehov som bol prepustený do domácej liečby a darí sa mi veľmi dobre a ohľadom na moju operáciu. Ešte raz veľké poďakovanie celej klinike za super prístup k pacientovi
Karol Č.

Pomohli mi až na neurológii v Starom Meste. Vďaka celému kolektívu!

Volám sa Mária K., píšem neskôr, ale o to srdečnejšie. Na I. neurologickú kliniku LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto,  som bola prijatá od 15.3.-21.3.2017. Od 2.9.2016 som nebola dostatočne liečená v nemenovaných nemocniciach. Po príchode sa vašu kliniku sme si s manželom povedali, že tu mi určite pomôžu.
Po vyšetrení MUDr. Andreou Megovou mi bola ihneď naplánovaná liečba a plno vyšetrení. Veľký obdiv vyjadrujem celému personálu – lekárom, sestrám, bratom (vždy usmiatemu Peťovi), rehabilitačnému personálu, sanitárom v jedálne (kde je super strava). Všetci pristupovali k pacientom s ochotou a vždy s úsmevom. Personál Vašej neurológie nie sú len „zdravotníci“, ale ľudia s veľkým srdcom. 
Z celého srdca ĎAKUJEM prednostovi prof. MUDr. Petrovi Turčánimu, PhD., primárovi MUDr. Jurajovi Štofkovi, PhD., MBA, MPH, MUDr. Andrejke Megovej, MUDr. Martine Mišenčíkovej a MUDr. Jozefovi Szabóvi. A tiež MUDr. Milanovi Jägrovi  z Kliniky otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB z Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, ktorý mi Vašu kliniku odporučil.
Ak som niekoho zabudla, prosím o prepáčenie. 
Želám celému kolektívu veľa zdravia a spokojných pacientov.
Mária .
Lakšárska Nová Ves

Príkladná starostlivosť na internej klinike v Starom Meste

Chcem sa z celého srdca poďakovať MUDr. Dane Holováčovej z I. internej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto a celému kolektívu za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie od 12.3.-22.3.2017. Veľká vďaka Vám. Želám Vám veľa úspechov v práci i osobnom živote a nech sa Vám darí. 
Rajmund M.

Urológ MUDr. Dúbravický z Kramárov je naj

Vo svojom ďakovnom liste sa chcem týmto poďakovať MUDr. Jozefovi Dúbravickému za jeho priateľský a ľudský prístup pri riešení môjho zdravotného problému. Počas predchádzajúceho obdobia som sa stretol s viacerými lekármi avšak MUDr. Dúbravický patrí k najlepším urológom, s akými som sa stretol či už z ľudského, ale aj vysoko profesionálneho hľadiska.
Už pri mojej prvej návšteve s veľkými bolesťami MUDr. Dúbravický svojím precíznym a dôkladným prístupom k vyšetreniu správne diagnostikoval môj zdravotný problém, vďaka čomu sa podarilo nasmerovať správnu liečbu a zmierniť moje zdravotné problémy ktoré naďalej pretrvávali.
Počas opätovných návštev v ambulancii MUDr. Dúbravický pristupoval ku každému vyšetreniu dôsledne a svojím vysoko profesionálnym prístupom správne určil smer liečby (rozbíjanie obličkového kameňa), vďaka čomu kameň vypadol z miesta kde bol zakliesnený a posunul sa do močovodu. Malo to za následok zhoršenie (silné bolesti) môjho zdravotného stavu, avšak ďalším včasným a hlavne správnym určením liečebného postupu (hospitalizácia) rýchlym zákrokom MUDr. Dúbravický ukončil moje dlhotrvajúce zdravotné problémy.
Týmto by som chcel poukázať na veľmi priateľský prístup, na výbornú starostlivosť o pacienta, na jeho precíznosť a hlavne, že zbytočne nevyčkáva a koná správne a rýchlo.
Karol S.

Úžasná starostlivosť na pneumológii v Ružinove

V dňoch 5.3.-22.3.2017 som bola hospitalizovaná so zápalom pľúc na Klinike pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB v Nemocnici Ružinov. Dovoľujem si vysloviť poďakovanie za úžasnú starostlivosť, ktorá sa mi na tomto odd. dostala. Milý zdravotnícky a pomocný personál s úsmevom riešili všetky problémy. Pani MUDr. Zuzana Klimentová, PhD., bola odborne na úrovni a mohla som sa s ňou o všetkom porozprávať. Veľmi mi pomohla a môj zdrav. stav sa rýchlo zlepšoval. Vďaka.
Zároveň chcem poukázať aj na útulné prostredie, ktoré som po čase začala vnímať. Dobrá a pestrá strava, v dostatočnom množstve a hlavne teplá tiež urýchlila moje uzdravenie. Toto odd. je príkladom, ako sa to tiež v zdravotníctve dá. Veľmi ďakujem.
Ing. Oľga M.

Skvelý pôrod na Antolskej aj vďaka MUDr. Dlhopolčekovi

Chcem sa poďakovať MUDr. Jánovi Dlhopolčekovi za skvele odvedený pôrod dna 24.2. 2017. Bol veľmi milý, povzbudivý, profesionálny. Taktiež ďakujem aj celému personálu v ten deň.
N.

Príkladný prístup na urológii na Antolskej

Chcem sa poďakovať personálu celého urologického oddelenia Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, kde som bola hospitalizovaná 7.-9.marca 2017, osobitne MUDr. Martinovi Romančíkovi, PhD., ktorý ma operoval, za príkladný ľudský a odborný prístup. Možno veľa vecí chýba, lebo nie sú peniaze, ale ľudský prístup, milé slovo a úsmev našťastie nie sú nedostatkovým tovarom na tomto oddelení. Počnúc pánom primárom, cez doktorov, sestričky, až po upratovačky som sa stretla s prejavmi úcty, pochopenia a trpezlivosti voči pacientom. Ďakujem pekne.
Hajnalka L.

Poďakovanie urológovi MUDr. Dubravickému z Kramárov za ochotu a profesionalitu

Chcel by som poďakovať MUDr. Jozefovi Dubravickému za ochotu vybrať mi kameň z močových ciest počas soboty (4.marca 2017), kedy sa na oddelení urológie uvoľnilo nemocničné lôžko.
Moje problémy sa datujú k 27.2.2017, keď som začal mať krv v moči. Na druhý deň ráno mi môj urológ MUDr. Červenakov odporučil , aby som v prípade bolestí išiel na Urologickú kliniku do nemocnice akad. L. Dérera na Kramároch, kam podľa bydliska patríme. MUDr. Jozef Dubravický veľmi ochotne prezrel a diagnostikoval mi pomocou sono a CT kameň v močových cestách. Vzhľadom k tomu, že na oddelení urológie nebolo voľné lôžko, predpísal mi analgetiká a hneď, ako sa v sobotu uvoľnili lôžka, tak spolu s MUDr. Páleníkovou sa ma ujali a pomohli mi konečne od bolestí. Ešte raz im srdečná vďaka, že boli ochotní urobiť tento zákrok aj cez sobotu.
Prof. Jordan K.

Skvelá práca MUDr. P. Jacka a urgentu na Kramároch

Chcem sa touto cestou poďakovať za ošetrenie na urgentnej ambulancii dňa 21.01.2017 cca o 18,00 v Nemocnici akad. L. Dérera. Na túre som spadol a zlomil som si ruku v zápästí. Po príchode na urgentné oddelenie cca 16,30 ma hneď oslovila sestrička, keď otvorila dvere, hneď mi dala lístok na RTG, keď som sa vrátil, už dostali RTG cez PC, zobrali ma do ambulancie a zlomenú ruku napravili a zasadrovali. Po 5-ich dňoch som bol na kontrole v Malackách, kde sa ma p. MUDr Rác pýtal, kto mi ruku naprával.
Nevedel som, ale na lístku bolo meno MUDr. Peter Jacko. Povedal, že zlomenina bola zrelá na operáciu, ale lekárovi sa moju zlomeninu podarilo napraviť priam ideálne. Zlomeninu po RTG dosadrovali a po kontrolách dňa 28.02.2017 mi dali sadru dole. Ešte idem 14.03.2017 znova na kontrolu, čakám, že mi predpíše lekár rehabilitáciu, ale ja s rukou už celkom dobre pohybujem.
Prosím, odovzdajte p. MUDr. Petrovi Jackovi a personálu moju vďaku. Boli ku mne veľmi milí a tak som svoju bolesť ľahšie znášal. Bol to z ich strany profesionálny prístup k pacientovi. Vďaka patrí aj na RTG.
s pozdravom
Ing. Pavel M.

Úžasná starostlivosť na Klinike pre deti a dorast

Rada by som vyjadrila obrovské poďakovanie lekárom a sestričkám Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka za úžasnú starostlivosť o moju dcéru, ktorá bola hospitalizovaná v auguste 2016. Veľmi si vážim predovšetkým láskavý, milý, ľudský a trpezlivý prístup celého ošetrujúceho personálu k mojej 7-ročnej dcére, ako aj ochotu a ústretovosť pri komunikácii s nami - rodičmi. Špeciálne poďakovanie patri p. primárovi MUDr. Jánovi Červenkovi a ošetrujúcej lekárke MUDr. Marianne Machyniakovej. Želám celému kolektívu detskej kliniky naďalej veľa pozitívnej energie a lásky pri vašej príkladnej starostlivosti o detského pacienta. Zostáváme s úctivou vďakou!
Natália H.

Poďakovanie chirurgickej a psychiatrickej klinike v Starom Meste

Dovoľte mi v mene celej rodiny úprimne sa poďakovať za starostlivosť o nášho otecka, Jána V., ktorý bol v ostatných rokoch niekoľkokrát hospitalizovaný v Nemocnici Staré Mesto na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB a svoju životnú púť, bohužiaľ, ukončil na Jednotke intenzívnej medicíny I. chirurgickej kliniky LF UK a UNB 1. marca 2017 vo veku 88 rokov.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatnému personálu obidvoch pracovísk, ktorí sa o neho príkladne starali.
Kolektívu JIS I. chirurgickej kliniky chceme vysloviť osobitné poďakovanie aj za ich mimoriadne ľudský prístup až do jeho posledných chvíľ.
S úctou a vďakou,
Helena V.

Ľudský a odborný prístup na Klinike pre deti a dorast

Chcela by som sa aj touto formou poďakovať všetkým sestričkám a lekárom ako i pomocnému personálu na Klinike pre deti a dorast v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Moja dcéra tu bola hospitalizovaná od 31.1.2017 do 6.2.2017 a následne od 10.2.2017 do 20.2.2017 s nie veľmi pozitívnou diagnózou, ktorá sa však nakoniec nepotvrdila. I keď to bola naša prvá skúsenosť s hospitalizáciou, som veľmi rada, že sme sa dostali práve do tejto nemocnice. Zvlášť ďakujem MUDr. Ivovi Topoľskému, MUDr. Kolárovej, MUDr. Márii Repákovej za starostlivosť a veľmi dobrý ľudský aj profesionálny prístup a snahu vyriešiť naše problémy. Som rada, že existujú ešte lekári, ktorým nie sú ľudské osudy ľahostajné. Ďakujem veľmi pekne.
Mgr. Ivana K. I.

Poďakovanie za starostlivosť a ľudský prístup na I. Internej klinike v Starom Meste

V mene celej mojej rodiny veľmi pekne ďakujem za starostlivosť o moju mamičku Vilmu G., ktorá bola v posledných rokoch niekoľkokrát hospitalizovaná na I. internej klinike LF UK a UNB v Nemocnici Staré Mesto. Naposledy od 29.1.2017 do 3.2.2017, kedy na koronárnej JIS navždy zaspala vo veku 91 rokov a 8 mesiacov. Veľké ďakujem patrí pánovi primárovi MUDr. Františkovi Miklovi, pani MUDr. Viere Kasperovej ako aj ostatným lekárom. Srdečne ďakujem zdravotným sestrám a ostatnému personálu za všetku starostlivosť a ľudský prístup. Ďakujem aj za Vašu ochotu a trpezlivosť v rozhovoroch a vysvetleniach smútiacej rodine. Som mimoriadne vďačná aj pracovníkom záchrannej služby, ktorá zakaždým prišla včas, keď to bolo nevyhnutné.

S úctou a vďakou

RNDr. Vilma S.

Chirurgia v Ružinove robí nemocnici dobré meno

V dňoch 17.1-23.2. 2017 som bol hospitalizovaný na IV. chirurgickej klinike LF UK a UNB v Nemocnici Ružinov s problémom hernie. Po krátkom pobyte, spoznaní nemocničného prostredia a práce Vašich lekárov a sestier, dovolím si Vám touto formou poďakovať. Chcel by som týmto aj vyvrátiť tie často počúvané negatívne fámy o nemocniciach na Slovensku. Kritizovať je totiž podstatne jednoduchšie, ako nájsť slovo uznania a vďaky.
Po príchode na oddelenie IV B som sa stretol s porebnou čistotou a s takým správaním personálu, aké chorý pacient potrebuje. Určite je to dané aj konaním prmára. Všetky jeho vizity boli vedné veľmi účelne, s potrebným nadhľadom a prehľadom a vždy s jednoznančnými závermi. Práca kolektívu lekárov odpovedala dobrému vedeniu a práci predstaveného. Malé výnimky bývajú pravidlom. Výkon sestier a ich asistentov treba tiež hodnotiť veľmi vysoko. Od skorého rána do neskorého večera, vždy včas a presne bez pripomienok a ochotne. Vyjadrovalo to ich dobrý vzťah k vykonanej práci a znamenalo spokojnosť pacientov.
Operáciu hernie spoľahlivo vykonala MUDr. Látečková. Chcel by som sa jej poďakovať za dobre zvládnutú prácu a za jej výbornú pooperčanú starostlivosť. MUDr. Fábry zas konal ako svedomitý lekár, keď sa ma po operácii, počas dovolenky MUDr. Látečkovej dobrovoľne venoval. 
Pre ešte vyššiu spokojnoť všetkých, dovolím si ako technik jeden dobrý návrh. Je to v záujme pacientov, ktorí sú pred opertívnym zákrokom. Bolo by veľmi vhodné takýchto pacientov umiestňovať na posteľ primeranú ich telesnej výške. Ak sa to nepoarí, môžu vznikať neželané problémy. Ukladanie sa do vysokej postele a vstávanie z nej za pomoci konzoly nad lôžkom znamená vnášanie ťahu a torzie do brušného svalstva, čo spôsobuje pacientom nepríjemnosti a môže to mať negatívny dosah na operované miesto. 
Na záver, po odchode z Vašej kliniky som si odniesol dobrý dojem. Bola tu zrejmá pohoda vo vzťahu pacient - liečiteľ. Spoznal som tu kolektív schopných lekárov a usilovných, vzdelaných a starostlivých sestier. Všetci spolu robia dobré meno nemocnici. 
S pozdravom a  úctou,
Ing. Ladislav B, PhD.

Britský veľvyslanec vyzdvihol prácu tímov gynekológie a neonatológie na Antolskej

Veľké poďakovanie patrí primárovi I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB MUDr. Martinovi Petrenkovi, CSc., a prednostke Neonatologickej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB doc. MUDr. Darine Chovancovej, CSc, a ich tímom za profesionalitu a podporu mojej partnerky, ktorá v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda priviedla na svet naše dvojičky Charlotte a Harvey.

Andrew Garth
veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku 

Gynekológovia z Ružinova - Doc. Šimko a MUDr. Fellnerová zachránili rodičku a dieťa

Spolu s manželom by sme sa veľmi chceli poďakovať za profesionalitu a rýchlu reakciu Doc. MUDr. Martinovi Šimkovi, PhD., a MUDr. Michaele Fellnerovej, PhD., Nemocnica Ružinov, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika, ktorí mi v noci zo 4-teho na 5-teho februára 2017 zachránili život, ale hlavne, zachránili život nášmu bábätku. Veľké ďakujem patrí Doc. MUDr. Martinovi Šimkovi, PhD. za jeho pooperačnú starostlivosť a záujem.

Ing. Gabriela E.

MUDr. Matúš Kuniak je vzorový neurochirurg

Chcel by som sa veľmi poďakovať za svojho otca Milana D. nar. 1948, ktorý bol na Kramároch hospitalizovaný na Neurochirurgickej klinike od 30.1.-4.2.2017 a operovaný dňa 2.2. pánom doktorom neurochirurgom MUDr. Matúšom Kuniakom, ktorý ho tiež vyšetroval na základe požiadavky z oddelenia neurológie v nemocnici Antolská. 

Už v rámci samotného vyšetrenia a stanovovania či je operácia odporúčaná sa pán doktor Kuniak prejavil ako vzorový lekár tak po odbornej ako aj ľudskej stránke a naozaj veľmi poctivo detailne objasňoval všetky pozitíva i možné komplikácie spojené s touto operáciou.

Z môjho pohľadu je to maximálne úctyhodné, že takíto profesionáli a zároveň voči pacientovi maximálne ústretoví lekári sú odhodlaní a ochotní pracovať v podmienkach slovenského zdravotníctva, ktoré je pre slovenských politikov zväčša len zdrojom žmýkania a odlievania financií, ktoré samozrejme, chýbajú tak na dôstojné pracovné podmienky lekárov a sestier, ako aj na vybavenie potrebné pre pacientov.

Takže ešte na záver jedno veľké ďakujem pre neurochirurga MUDr. Matúša Kuniaka, jeho kolegov a zdravotné sestry na oddelení neurochirurgie.

S pozdravom
Mgr. Rastislav D.

Zachránili ste mi manžela, tím Oddelenia intenzívnej medicíny 1 v Ružinove

Ďakujem celému kolektívu Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (OIM 1) v Nemocnici Ružinov za vysoko profesionálnu starostlivosť o môjho manžela Slavomíra v mesiacoch november až december 2016, ale aj za empatický prístup k jeho rodine. Ako sa hovorí - stiahli ste môjho manžela hrobárovi z lopaty. Ešte raz ďakujem a želám vám veľa profesionálnych a osobných úspechov.
Hana K.

 

Poďakovanie MUDr. Kollerovi z V. internej kliniky v Ružinove

Chcela by som sa poďakovať v mene celej našej rodiny pánovi MUDr. Tomášovi Kollerovi, PhD., a celému tímu lekárov a zdravotných sestier, V. interná klinika, Nemocnica Ružinov, ktorí sa starajú o nášho ocka Vincenta G. Vieme, že je v dobrých rukách a má tú najlepšiu starostlivosť. Srdečné Pán Boh zaplať...

Helena K.

Obetavé sestry a šikovní lekári na ortopédii v Ružinove

Bol som minulý rok operovaný na ľavé rameno a touto cestou by som chcel poďakovať I. ortopedicko-traumatologickej klinike LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, lekárom, zvlášť pánovi MUDr. Norbertovi Krajčovičovi a sestrám za obetavú prácu. Prajem Vám naďalej veľa úspechov a ostávam s pozdravom. 
Atila H.

Skvelá starostlivosť na fyziatricko-rehabilitačnom odd. na Mickiewiczovej

Chcel by som sa veľmi poďakovať za zdravotnú starostlivosť, ktorú mi na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení Nemocnice Staré Mesto poskytujú a ktorá mi významným spôsobom zlepšila môj doterajší zdravotný stav. 
Na dôvažok sa chcem ešte poďakovať špeciálne mojej fyzioterapeutke Vierke za jej ochotu a vysoko profesionálny a ľudský prístup k pacientovi a v neposlednom rade aj za jej samotnú rehabilitáciu, ktorá mi, ako som spomenul vyššie, výrazne zlepšuje môj zdravotný stav.
Juraj M.

Ľudský a zodpovedný prístup na urgente a gynekológii v Ružinove

Centrálny príjem v Ružinove som kvôli krvácaniu v tehotenstve musela za posledné 4 týždne navštíviť 2x. Našťastie, bábätko je v poriadku. Rada by som sa poďakovala sestričkám na CPO a doktorkám na gynekológii (10.poschodie) Jedna p. doktorka sa volala MUDr. Zuzana Sedliakova, druhej meno si nespomínam, ale bola rovnako milá. Blondína, ktorá ma vzala po zjavne náročnom cisárskom reze a napriek tomu našla silu dôkladné a s úsmevom ma prezrieť. Moje tehotenstvo je od začiatku problematické a keďže 1. sa skončilo potratom, som asi veľmi citlivá na každý malý problém. Ďakujem všetkým, ktorí u Váš pracujú napriek tomu, v akom stave je naše zdravotníctvo. Každý pracovník ma prijal s vážnosťou, ľudskosťou a trpezlivosťou a nikto ani na chvíľu nepodceňoval môj stav. Pravé tá ľudskosť a pochopenie je pre pacientov veľakrát viac ako samotné lieky. 
Cítila som aj previnilo, že všetci majú kopec práce a ja idem zas niečo riešiť. Rozmýšľala som, že ešte počkám do ďalšieho dňa, no strach o bábätko bol väčší. Viem, že takých mamičiek máte veľa, a verte, ani pre nás to nie je jednoduché. Každá mamička by si priala bezproblémové tehotenstvo. Realita však býva iná. A to rozhodovanie, či zostať doma ležať alebo isť na pohotovosť, je veľmi ťažké.
V každom prípade, Nemocnica Ružinov má úžasný personál. Ďakujem všetkým, ktorí zostávajú na Slovensku a veľmi si väzím pracú každého z Vás.
Prajem všetkým veľa úspechov. Pracovných aj súkromných.
S pozdravom
Veronika B.


Ortopéd MUDr. Horák z Petržalky je ochotný a citlivý

Navštevoval som lekára, ortopéda v Malackách, ktorý ukončil svoju činnosť. Snažil som sa nájsť lekára, ktorý by sa ma ujal. Viacerí ma nechceli ani vypočuť a odbili ma s tým, že majú veľa svojich pacientov. Jedine pán doktor Tomáš Horák z II. OTK, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, mi dal šancu a ma vypočul, aký mám zdravotný problém a po pozretí mojej zdravotnej dokumentácie povedal, že ma príjme ako pacienta, lebo môj zdravotný stav si to vyžaduje. Chodím k nemu už štyri roky. Vždy sa mi plne venuje, vypočuje ma a vždy mi všetko ochotne vysvetlí. Pri vyšetrovaní má ku mne veľmi citlivý prístup. Tak isto si zaslúži pochvalu aj jeho zdravotná setra Monika Gergelová. Jednoznačne by som pána doktora odporučil aj ostatným.
Spokojný a vďačný pacient František

Na Antolskej je skvelý neurológ MUDr. Úradníček. Aj fajn je aj strava

Rád by som sa poďakoval za maximálne profesionálny, odborný a výnimočne ľudský prístup od prvého kontaktu a vyšetrenia na pohotovosti až po následnú hospitalizáciu indikovanú pánom doktorom MUDr. Ivanom Úradníčkom z Neurologického oddelenia, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, ktorý venoval môjmu otcovi Milanovi D. maximálnu starostlivosť. Bol hospitalizovaný od 22.1. do 30.1.2017.
Obrovské šťastie stretnúť lekára takéhoto formátu najmä v našej krajine, kde je materiálové a finančné zabezpečenie poctivých zdravotníckych zamestnancov vďaka úniku peňazí do politických vreciek dosť mizerné.
Zároveň otec ďakuje aj celému personálu vrátane všetkých sestier a taktiež si veľmi pochvaľoval výbornú stravu, ktorá bola neporovnateľne lepšia, než akú mal možnosť skúsiť na následnej hospitalizácii na Kramároch.

Ešte raz veľká vďaka.
S pozdravom
Mgr. Rastislav D.

Kvalita a milý personál na klinike hematológie na Antolskej

Chcela by som sa týmto veľmi pekne poďakovať za liečbu nášho vnuka Dušana Z., ktorý bol hospitalizovaný na Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v január 2017. Milý personál a liečba na úrovni. Ďakujeme aj v jeho mene.
Jana O.

Dieťa máme vďaka primárovi Petrenkovi z reprodukčného centra

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať gynekologicko-pôrodníckej klinike s reprodukčným centrom asistovanej reprodukcie UNB na Antolskej. S manželom sme sa niekoľko dlhých rokov pokúšali splodiť bábätko, no žiaľ, neúspešne. Navštívili sme aj jedno zo súkromných centier asistovanej reprodukcie, no boli sme veľmi sklamaní prístupom a chodom tohto centra a vraj tak fungujú všetky. Keďže je to pre človeka veľký okamih splodiť dieťa, bolo nám neprirodzené pokúšať sa o to niekde, kde vás berú "ako na páse", jednoducho, je cítiť, že je to len biznis. Následne som sa dozvedela, že centrum asistovanej reprodukcie existuje aj v UNB. Týmto by som chcela dať do pozornosti, že je veľmi málo propagované, ak vôbec je. Takže s manželom sme sa rozhodli, že to teda vyskúšame u Vás. Zoznámili sme sa s pánom primárom MUDr. Martinom Petrenkom, CSc., a boli sme veľmi milo prekvapení jeho celkovým prístupom, ktorý nás naplnil veľkou nádejou a skvelým pocitom pri prvej návšteve. Všetko bolo od prvej chvíle načas zorganizované, čo bola zásluha sestričiek. Tešili sme sa na každú návštevu, pretože sme sa tam cítili dobre a tešili sa, že ideme spoločne splodiť dieťa. Po krátkej dobe bol výsledok na svete. Podarilo sa nám otehotnieť pomocou IVF. Celý cyklus bol skvelo nastavený a tak to všetko malo hladký priebeh. Následne prišla starostlivosť počas gravidity a naďalej sa nám potvrdzovalo, že v tom našom zdravotníctve ešte predsa len niečo funguje ;-) Po deviatich mesiacoch sa malému nechcelo ísť ešte na svet a keďže na poradni zistil pán primár, že už nemáme žiadnu plodovú vodu, išli sme pôrod teda vyvolať. A prišiel najkrajší moment môjho života. Na celý pôrod máme s manželom len tie najkrajšie spomienky. Všetko bolo opäť dokonale profesionálne zorganizované, personál bol milý a ústretový a pôrod prebehol tak, že máme krásnu spomienku na narodenie nášho vytúženého bábätka. Najväčšia vďaka pochopiteľne patrí pánovi primárovi Petrenkovi, ktorého považujeme za veľkého odborníka s ľudským prístupom aký sa vidí málokedy. Pomohol nám splodiť a porodiť dieťa, za čo sme mu neskutočne vďační.
Ešte raz ďakujeme.

S úctou

Jana K.

Pacientka z Antolskej: Starať sa o ležiacich je heroická práca

Chcem sa poďakovať za úžasnú profesionálnu starostlivosť, ústretovosť a ľudský prístup, ktorých sa mi dostalo počas obdobia od 16.1. - 28.1.2017. Zlomila som si pri Draždiaku členok na ľavej nohe.
Ďakujem záchranárom, ktorí ma doslova niesli do sanitky, ktorá stála na ceste, pretože nemohli prísť s vozidlom bližšie.
Ďakujem personálu na urgentnom príjme na čele s MUDr. Miroslavom Kilianom. Všetko išlo ako na bežiacom páse, každá minúta bola využitá.
Nakoľko Odd. úrazovej chirurgie bolo plne obsadené, bola som hospitalizovaná na Odd. ortopédie, blok B, číslo vchodu 2. Moje veľké ďakujem patrí celému personálu za ich obetavú a odbornú starostlivosť.
Najviac však ďakujem pánovi chirurgovi MUDr. Iljovi Chandogovi, ktorý mi nebojácne a odhodlane zoperoval ľavý členok.
Za tie dva týždne som mala možnosť pochopiť, čo je to starať sa o toľkých ležiacich pacientov. Je to doslova heroická práca.
Všetkých srdečne pozdravujem a želám veľa spokojných pacientov.
Ďakujem :-)
Katarína D.

Profesionalita, ochota a starostlivosť na ortopédii v Ružinove

Dovoľujem si vyjadriť poďakovanie zdravotníckemu tímu I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK, SZU a UNB v Nemocnici Ružinov za odbornú starostlivosť, ústretovosť a vysokú profesionálnu úroveň prístupu k operatívnemu výkonu (ASK kolena), ktorý som podstúpil dňa 27.1.2017. Poďakovanie patrí celému zboru lekárov, najmä MUDr. Martinovi Žabkovi, PhD., ďalej MUDr. Martinovi Kordošovi, ako i ochotným sestričkám a sanitárom, ktorí počas mojej hospitalizácie preukázali chuť poskytovať láskavosť a starostlivosť v mnohých detailoch.
Ďakujem. 
Ing. Martin D., PhD.

Skvelý lekársky prístup doc. Mojta z Kramárov

Chcem sa poďakovať za príkladnú starostlivosť doc. MUDr. Viliamovi Mojtovi, CSc., MHA, prednostovi III. internej klinky v Nemocnici akad. L. Dérera za skvelý lekársky prístup, ochotu a neuveriteľnú ľudskosť pri starostlivosti o môjho otca. 
Ďakujem, že zamestnávate takého lekára ako je doc. Mojto.
On je dôkazom toho, že aj v našom zdravotníctve sa nájdu odborníci pre ktorých je dôležitá starostlivosť o pacientov a robia to s láskou.
Ešte raz srdečná vďaka.
Ing. Katarina P.

Klobúk dole, sestry na ORL v Ružinove

Chcela by som sa poďakovať a pochváliť všetky úžasné sestričky na ORL oddelení v Nemocnici Ružinov, ktoré boli všetky do jednej neskutočne milé, prívetivé, usmiate, správali sa k nám s rešpektom, humorom, vedeli dopredu všetky odpovede ani sme sa nestihli pýtať:-) Aj v noci úžasná starostlivosť. Za štyri dni všetky sestričky proste perfektné. Je vidieť, že sú zohrané. Funguje to tam perfektne. Klobúk dole pred nimi, aké sú to úžasné osôbky. Kiež by bolo takéhoto personálu viac! Som hrdá, že je v takejto nemocnici taký super personál! 
Toľko negatív, čo sa hovorí v médiách o nemocniciach a ja som bola teraz prvýkrát na operácii/hospitalizácii (ak nerátam pôrod), a teda som ozaj milo prekvapená. Človek ma stres z toho, čo ho čaká. Ide do neznáma, ale váš úžasný personál nám veľmi pomáhal vo všetkom. 
Ešte raz ďakujeme! 

Silvia D.


​Poďakovanie neurochirurgovi MUDr. Biksadskému a tímu z Kramárov

Chcem sa veľmi pekne poďakovať celému kolektívu Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB za príkladnú a veľmi kvalitnú starostlivosť o pacientov. Hlavne sa chcem poďakovať lekárovi MUDr. Petrovi Biksadskému, ktorý ma operoval a kolektívu sestričiek a izbovému lekárovi, ktorý sa o mňa príkladne starali. Svedčí to nielen o kvalite vašej práce, ktorú ja môžem posúdiť len z mojich pocitov, ale aj o Vašich srdiečkach.
Mária D.

Absolútna spokojnosť s Klinikou hrudníkovej chirurgie, Ružinov

Vysoká profesionalita, špičková starostlivosť a úžasne ľudský prístup:) ... chcem sa poďakovat ružinovskej Klinike hrudníkovej chirurgie, špeciálne MUDr. Zuzane Gallikovej, prof. MUDr. Svetozárovi Haruštiakovi, CSc., a všetkým sestričkám a ostatným anjelom na tomto oddelení. Aj keď človek do nemocnice nechodí príliš rád, mám na toto obdobie len tie najkrajšie spomienky:) Ďakujem a želám všetko dobré! 
Lenka

Sestra z chirurgie v Starom Meste T. Panušková je skvelým príkladom

Chcela by som sa poďakovať sestričke Terézii Panuškovej z I. chirurgickej kliniky Nemocncie Staré Mesto  za výbornú starostlivosť o moju babičku, pani Margarétu J., ktorá bola hospitalizovaná 2 týždne v decembri. Ste skvelým príkladom :-) Ďakujem. S pozdravom, Tatiana H.
 

Výborná neurochirurgia, Nem. akad. L. Dérera

Pred pol rokom som mala operovanú krčnú chrbticu na neurochirurgii na Kramároch. Nakoľko som bola nad mieru spokojná s prístupom, odporučila som kamarátke, ktorá mala tie isté problémy, a mala absolvovať podobnú operáciu, práve Kramáre. Chceme sa obe poďakovať celému tímu neurochirurgie, najmä MUDr. Džuberovi, ktorý sa nám venoval aj po operácii. Vďaka patrí aj sestričkám : Michaele Peškovej a Ade Hrabovskej, ktoré sa nám venovali a vytvorili veľmi príjemné prostredie, čo sa v nemocnici málo kedy vidí. Chcem spomenúť aj Vrchnú sestru Valiku. Ešte raz veľká vďaka celému tímu. Nech sa Vám darí do budúcnosti a nech máme veľa takých sestričiek na Slovensku.
Iveta P.
 

Ďakujem Klinike oftalmológie LF UK a UNB, Nem. Ružinov

Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým lekárom pracujúcim na očnom oddelení, špeciálne pánovi prednostovi doc. Krásnikovi. Ďakujem a prajem všetko dobré.
Peter P.
 

Výborná I. gyn. pôrod. klinika LF UK a UNB a Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nem. sv. Cyrila a Metoda

Chcela by som veľmi pekne poďakovať celému gynekologicko – pôrodníckemu tímu, nemocnice Antolská, kde som rodila. Dodatočne ďakujem predovšetkým môjmu pôrodníkovi MUDr. Pavlovi Janáčovi, ktorý priviedol na svet môjho krásneho synčeka Daniela. Výborný odporný aj ľudský prístup. Zároveň ďakujem celému lekárskemu tímu, od môjho príjmu, predoperačných vyšetrení, anestéze a starostlivosti na oddelení šesťstonedelia, bolo všetko výborné.  Nesmierne si vážim prístup každého jedného pracovníka od sanitárov po lekárov. Všetci si robia zodpovedne svoju prácu. Ďakujem za pomoc, starostlivosť a praktické rady. Verím, že sa Vám Váš láskavý prístup v živote vráti.
Martina L.

Veľká vďaka pre JIS na Klinike geriatrie LF UK a UNB, Nem. akad. L. Dérera

Chcel by som sa zo srdca poďakovať pani primárke Jánošiovej a pani MUDr. Májekovej ako i ostatným lekárkam na jednotke JIS na Klinike geriatrie LF UK a UNB . Taktiež by som sa chcel poďakovať sestričkám Svetlanke, Peťke, Katke a Janke ktoré pracujú na JIS-Geriatria. Vaša profesionálna a obetavá starostlivosť počas môjho pobytu na JIS 6.-10.1.2017 mi pomohli vrátiť sa do bežného života po srdcových ťažkostiach, ktoré ma postihli. Veľmi Vám ďakujem a prajem Vám dobré zdravie a veľa radosti v osobnom a aj pracovnom živote. S úctou,
Vladimír K.

Poďakovanie pre MUDr. Novákovú, PhD., I. gyn. pôrod. klinika LF UK a UNB, Nem. sv. Cyrila a Metoda

Vybrala som si pôrodnicu na Antolskej ulici v Petržalke v Bratislave, rodila som presne 20.10.2016. Môj pôrod bol geniálny a profesionálny zo strany pôrodníčky p. dr. Novákovej. Týmto by som sa jej chcela veľmi pekne poďakovať,  že sa o mňa príkladne starala od kedy som prišla na oddelenie pôrodnice. Samozrejme aj veľká vďaka patrí sestričkám, ktoré boli pod jej vedením.
PS: ešte raz ĎAKUJEM
Lucia B.
 

Empatický prístup na neurológii v Starom Meste

V novembri až decembri 2016 som bol 10 dní hospitalizovaný na neurologickom oddelení. Chcem sa poďakovať celému tímu, lekárom, sestrám aj ostatnému personálu za veľmi ľudský, empatický prístup, ochotu, milé slovo, ktoré prejavovali ku mne, ako k pacientovi. 
Boris G.

Lekári Holas a Fatrsík z centrálneho príjmu v Petržalke sú profesionáli!

Rád by som poďakoval MUDr. Jozefovi Fatrsíkovi a MUDr. Dušanovi Holasovi za mimoriadne odborný a ľudský prístup. Dna 28.12.2016 som bol sanitkou privezený na urgentný príjem so silným zápalom priedušiek. Obaja lekári sa ma ujali s obrovskou profesionalitou. Chcel by som sa im veľmi pekne za to poďakovať. Robia česť lekárskemu povolaniu!
Stanislav K.

Neskutočná pomoc od psychiatra MUDr. Radza a sestry z Ružinova pacientovi v núdzi

Chcel by som sa poďakovať MUDr. Jozefovi Radzovi a službukonajúcej sestričke z Psychiatrickej kliniky SZU a UNB v Nemocnici Ružinov, ktorí mi pomohli radami a psychickou podporou dňa 28.12.2016 o 22:00 hod. Boli neskutočne ochotní a trpezliví aj napriek ich vyťaženosti a ich prístup mi pomohol prekonať veľmi silný atak panickej úzkosti. Pán doktor mi v pokoji a ochotne poradil po telefóne a jeho prístup a aj prístup sestričky bol úžasný. Nemocnica Ružinov, konkrétne psychiatrické oddelenie, bola jediná, kam som sa bez problémov dovolal a bola mi poskytnutá odborná pomoc a nemusel som si volať sanitku. Meno službukonajúcej sestričky žiaľ neviem, ale chcem, aby ste ich informovali spolu s pánom doktorom, že mi svojím prístupom veľmi pomohli. Trpím panickou poruchou a úzkosťou. Ešte raz ďakujem. Dalibor

Poďakovanie pre I. gynekologicko- pôrodnícku kliniku LF UK a UNB a novorodeneckému oddeleniu, Nem. sv. Cyrila a Metoda

Po mojej dobrej skúsenosti s pôrodom a následnou starostlivosťou o mňa a našu dcérku, by sme sa aj takouto formou radi poďakovali celej I. gynekologicko -pôrodníckej klinike a novorodeneckému oddeleniu. Ďakujeme za skvelý prístup celému zdravotníckemu tímu, všetkým zamestnancom a menovite Lenke Balogačovej, za pomoc pri starostlivosti o novorodeniatko v prvých dňoch a takisto podporu pri dojčení, patrí jedno veľké ĎAKUJEM. Rodina K.

Poďakovanie pre CPO, chirurgov a urológov, Nem. sv. Cyrila a Metoda

Chcem sa poďakovať rýchlu a odbornú pomoc lekárovi a sestričkám, ktorí mali službu na pohotovosti (chirurgické oddelenie, urológia) v noci z 12.-13.12.2016, ako aj MUDr. Albertovi a MUDr. Vačkovej z urologického oddelenia za kvalitné, rýchle a odborné ošetrenie a cenné rady pri nasledovnej liečbe. Verím, že ak sa týmto a podobným mladým doktorom a sestričkám pripravia dobré podmienky odborného rastu a samozrejme zlepšia aj materiálne a finančné možnosti, určite nebudú hľadať lepšie podmienky v zahraničí, ale sa budú venovať pacientom zo Slovenska, čo už tak zúfalo potrebujeme. Ešte raz veľké poďakovanie a veľa úspechov v ich ďalšej práci.
Vladislav Č.
 

Poďakovanie Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Nem. Ružinov

Srdečné Pán Boh zaplať, chcem vysloviť celému tímu lekárov, sestričiek a sanitárov KÚČTCH Bratislava Ružinov 4B pod vedením prednostu doc. MUDr. Hirjaka PhD., ktorý ma povzbudzoval, dodával mi silu a odvahu pred operáciou aj po operácii, svojím vysoko profesionálnym prístupom a správaním. Obrovskú vďačnosť cítim k môjmu operatérovi MUDr. Ladislavovi Czakóvi PhD. a môjmu izbovému lekárovi MDDr. Michalovi Vavrovi, ktorí preukázali nie len vysokú profesionalitu , ale aj ľudskosť a empatiu. Budem Vás všetkých sprevádzať v modlitbách, aby Vás Pán Boh ochraňoval a žehnal Vašu obetavú a záslužnú prácu, aby ste mohli aj naďalej pomáhať. Vaša vďačná pacientka Ľudmila Ch. s rodinou. Prajeme Vám Požehnané Vianoce.

Ľudmila Ch.
 

Poďakovanie pre MUDr. Krištúfkovú, I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK, Nem. sv. Cyrila a Metoda

Ďakujem MUDr. Alexandre Krištúfkovej za veľmi profesionálny a hlavne ľudský prístup pri vyšetrení mojej partnerky dňa 12.12.2016 o 2.35 hod. Veľmi si Vás vážime a ďakujeme.
Karol B.
 

Poďakovanie pre Kliniku ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB a Kliniku oftalmológie LF UK a UNB, Nem. Ružinov

Dňa 31.10.2016 som bola po úraze hospitalizovaná v Ružinovskej nemocnici, 31.10.-2.11. na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, 2.11.-8.11. na Klinike oftalmológie.
S pobytom na obidvoch klinikách som bola spokojná. Bolo tam teplo, čisto, jedlo bolo chutné, zdravotný personál na všetkých úrovniach bol ústretový a milý. Všetci lekári sa snažili pacientom pomôcť. Chcem sa poďakovať MUDr. Jurajovi Sekáčovi z Kliniky oftalmológie za milý prístup pri ambulantnej starostlivosti. Predovšetkým som vďačná MUDr. Jane Štefaničkovej, PhD. z tej istej kliniky, ktorá
ma 2x operovala. /Malá pripomienka: v nemocnici nie je wifi. Malý "internet-detox" mi určite neuškodil/.S prianím všetkého dobrého
Oľga Š.

Poďakovanie za profesionálnu prácu neurológom a chirurgom v Nemocnici Ružinov

Koncom roka sa zvykne bilancovať uplynulý rok. V mojich spomienkach zostáva liečba vo Vašej nemocnici na neurológii a chirurgii. Na neurológii som bol hospitalizovaný 3x a raz na chirurgii. Veľmi milo ma prekvapil prístup k pacientom na obidvoch súčastiach. Na neurológii musím vyzdvihnúť starostlivosť MUDr. Kračúnovej-Denterovej, MUDr. Rosinkovej, MUDr. Penksovej, ale aj ostatných lekárov. Úžasný prístup k pacientom mal  personál, sanitári. Nemôžem vyzdvihnúť ani jedného, všetci pristupovali k plneniu povinností s maximálnou zodpovednosťou. Podobný prístup k plneniu povinností mali aj lekári a zdravotníci so sanitármi na chirurgii. Tiež nemôžem vyzdvihnúť ani jedného z nich, všetci, s ktorými som prišiel do styku boli na vysokej profesionálnej úrovni. Na uvedené oddelenie som sa dostal po mojom kolapse, kde som bol v stave možno spojeného s mojim životom, práve tou profesionalitou môžem písať tieto riadky. Touto cestou by som chcel, aby ste im ako aj všetkým, s ktorými som prišiel do styku a mali zásluhu na mojom liečení tlmočili moje vrelé poďakovanie a celému kolektívu Ružinovskej nemocnice, by som chcel zaželať príjemné vianočné sviatky a do Nového roku nech vykročia tou správnou nohou. Vrelá vďaka.
Vladimír H.

Výborná tímová práca, veľká vďaka I. chirurgickej klinike, Nem. Staré Mesto

Vážený pán prednosta, chcel by som sa poďakovať celému tímu 3. poschodia - I. chirurgickej kliniky v Starom Meste za ich profesionálny a obetavý prístup. Hlavne sestričkám, ktoré vždy s úsmevom prišli ak som ich potreboval a s ochotou a trpezlivosťou vysvetľovali ak som niečo chcel vedieť. Lebo viem, že ich práca je veľmi náročná a zodpovedná a aj napriek veľkému množstvu pacientov a práce, boli vždy milé a ochotné. A v neposlednom rade aj lekárom, hlavne MUDr. Satkovi a MUDr. Martincovi za skvele odvedenú operáciu a pooperačnú starostlivosť. Pán prednosta, môžete byť hrdý na svoj tím, ktorý máte na chirurgickom oddelení na 3. poschodí.
Takže ešte raz veľká vďaka.
Peter Z.

Poďakovanie pre I. ortopedicko-traumatologickú kliniku LF UK, SZU a UNB, Nem. Ružinov

Dňa 19.11.2016 som po ceste domov autom do Trnavy havarovala v Bratislave v lokalite Zlaté piesky.
Týmto chcem vyjadriť svoje úprimne poďakovanie všetkým zložkám zúčastneným v likvidácii následkov havárie ako polícii, hasičom a sanitnej službe. Zvlášť srdečne ďakujem personálu nemocnice v Ružinove: ortopedicko – traumatologickej klinike za profesionálnu zdravotnícku pomoc a citlivú starostlivosť.

Galina O.

Poďakovanie pre pána primára, MUDr. Valka, CSc., Nem. akad. L. Dérera

Rada by som vyslovila poďakovanie sestričkám, lekárom a pánovi primárovi Valkovi za ich láskavý a ľudský prístup k pacientom. Ležala som na internom oddelení na Kramároch, na prízemí v nemocnici a bola som veľmi spokojná s ochotou, starostlivosťou, čistotou na tomto oddelení. Môžu ísť príkladom! S úctou a vďačnosťou.
Mária W.
 

Srdečné poďakovanie celej I. gynekologicko -pôrodníckej klinike SZU a UNB a novorodeneckému oddeleniu, Nem. akad. L. Dérera

Spolu s manželom  sme sa rozhodli, že sa s Vami podelíme o zážitky, ktoré sme zažili pred dvomi týždňami. Vo Vašej nemocnici sa nám narodila dcérka  Natálka. Vieme, že v dnešnom uponáhľanom a ťažkom svete, ľudia  dokážu len na zdravotníkov  nadávať  a písať sťažnosti. My touto cestou chceme naopak poďakovať  celej I. gynekologicko -pôrodníckej klinike a novorodeneckému oddeleniu. Počas môjho  pobytu na I. gynekologicko-pôrodnícej klinike som stretla veľa  úžasných a skromných  ľudí, ktorí  svoje povolanie vykonávajú zo srdca a nie nasilu, počnúc  lekármi, ďalej  vedúcou  sestrou- to je nesmierne úžasný  človek, cez sestričky, ale aj nižší  zdravotnícky  personál  a pani upratovačky. Týmto  ľuďom  patrí  veľké  ĎAKUJEM. Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť, aby aj cez Vaše ústa počuli, slová  chvály. Ďakujeme  za vybavenie.
Rodina V.
 

Srdečná vďaka I. gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU a UNB, Nem. akad. L. Dérera

Chcem sa poďakovať I. gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU a UNB Kramáre za starostlivosť pri pôrode a následne popôrodnú starostlivosť o mňa a môjho syna. Personál bol profesionálny , milý a vždy ochotný.
Ingrid M. M.
 

Poďakovanie pre doc. MUDr. Mariána Viciana, CSc. a pre MUDr. Rudolfa Škublu, MHA

Dovoľte, aby som sa Vám obom a prostredníctvom Vás aj celému kolektívu Chirurgickej kliniky úprimne poďakoval v mene svojom a v mene mojej celej rodiny za záchranu môjho života a patričnú starostlivosť, keď 5.11.2016 v sobotu večer ma doviezla rýchla lekárska pomoc 155 do Ružinovskej nemocnice a ako som sa neskôr dozvedel všetci zodpovedne pracovali na stabilizácii môjho nie dobrého stavu s nepríjemným krvácaním z ústnej dutiny. Ako si pamätám a neskôr som sa dozvedel vďačím za záchranu pánom lekárom a celému zdravotníckemu personálu, ale hlavne si pamätám na MUDr. Čierneho, MUDr. Klinovského, neskôr MUDr. Zelenák, MUDr. Dimov, MUDr. Mihalik a celý rad lekárov a ošetrujúcich sestier mená si pochopiteľne nemôžem pamätať, ale srdečná vďaka Vám všetkým. Vážený pán prednosta, dovolím si dnes po chválabohu úspešnom a krátkom pobyte u Vás na klinike konštatovať, že v tých ťažkých finančných časoch, robíte pre nás pacientov maximum a to ako v odbornej starostlivosti, tak treba zdôrazniť ľudský prístup a neustálu službu pri pomoci pacientom, pri zabezpečení čistoty a hygieny. Som nielen ja osobne, ale aj moji blízki, ktorí ma navštívili milo prekvapení prístupom Vašich pracovníkov a neustálou starostlivosťou o pacientov, ktorí sú v mnohých prípadoch vo veľmi ťažkej zdravotnej situácii. Jednoducho vďaka a nech sa darí aj naďalej Vašej Chirurgickej klinike.
Jozef V.
 

Poďakovanie pre II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UK a UNB

Dňa 8.7.som prišla k vám s pôrodnými bolesťami. Sestrička, ktorá ma prijala bola veľmi milá. Následne aj personál v pôrodnici, kde som strávila čas až do 9.7. Vystriedali sa tri zmeny. Ja osobne mám z lekárov strach a na moje prekvapenie som sa cítila v rámci možnosti príjemne. Personál bol veľmi milý. Počas zavádzania epidurálu som poprosila lekárku, či by ma nemohla držať za ruku, že mám strach a pani doktorka bola veľmi ústretová a bez problémov ma držala a povzbudzovala. Taktiež aj anesteziologička bola neskutočne príjemná. Od 9.7. -12.7. som strávila na novorodeneckom, kde som bola opäť prekvapená príjemným prístupom. Ak by som sa mala opäť rozhodnúť, neváhala by som! Ešte raz ďakujeme za starostlivosť a ľudský prístup. (Vymenila by som len tie vysoké postele) ďakujeme a prajeme veľa spokojných novorodencov ;-)

G.

Poďakovanie doc. MUDr. Marekovi Čambalovi, PhD., I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nem. Staré Mesto

Chcela by som sa Vám poďakovať za Váš vysoko profesionálny prístup, ktorý ste prejavili v prípade mojej matky Márie T. v auguste tohto roka. Píšem síce s odstupom času, ale ten som potrebovala na to, aby som sa so stratou blízkeho človeka aspoň čiastočne vyrovnala.
Moja 92-ročná matka bola hospitalizovaná na internej klinike vo veľmi vážnom stave;  týždeň nebola schopná pre tumor v žalúdku, ktorý jej bol diagnostikovaný vo Vašej nemocnici, prijímať žiadnu potravu. Boli dve alternatívy – mama bude doživotne odkázaná na umelú výživu, čo by znamenalo pomalé a bolestivé zomieranie, alebo operácia. Keďže žijem v zahraničí, obrátila som sa so žiadosťou o pomoc a radu na svoju priateľku Magdalénu Č., ktorá mi odporučila Vás - ako skúseného odborníka - chirurga. Vy ste sa mojej mamy veľmi ochotne ujali - ako lekár a aj ako človek s hlboko ľudským prístupom. Operácia bola urobená profesionálne, to že mamin vyčerpaný organizmus sa nemusí po takom vážnom zákroku zregenerovať, ste mi povedali pred operáciou. Boli sme si toho vedomí -  ja aj moji bratia.
Ďakujem Vám, vážený pán docent, za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili pri záchrane života mojej mamičky, vo svojom mene a aj v mene celej rodiny. Ste lekár s veľkým „L“, ktorý si tento titul naozaj zaslúži!
Prajem Vám veľa šťastia a spokojnosti v práci, osobnom živote a ešte mnoho spokojných pacientov!
S úctou
Mária B.
 

Poďakovanie pre IV. chirurgickú kliniku LF UK a UNB

Vážený pán Doc. MUDr. Marián Vician, CSc., prednosta chirurgickej kliniky, a vážený pán MUDr. Rudolf Škubla, MHA, zástupca prednostu, dovoľte, aby som sa Vám obom a prostredníctvom Vás aj celému kolektívu chirurgickej kliniky úprimne poďakoval v mene svojom a v mene mojej celej rodiny za záchranu môjho života a patričnú starostlivosť, keď 5.11.2016 v sobotu večer ma doviezla rýchla lekárska pomoc 155 do Ružinovskej nemocnice a ako som sa neskôr dozvedel všetci zodpovedne pracovali na stabilizácii môjho nie dobrého stavu s nepríjemným krvácaním z ústnej dutiny. Ako si pamätám a neskôr som sa dozvedel vďačím za záchranu pánom lekárom a celému zdravotníckemu personálu, ale hlavne si pamätám na MUDr. Čierneho, MUDr. Klinovského, neskôr MUDr. Zelenák, MUDr. Dimov, MUDr. Mihalik a celý rad lekárov a ošetrujúcich sestier mená si pochopiteľne nemôžem pamätať, ale srdečná vďaka Vám všetkým.
Vážený pán prednosta, dovolím si dnes po chválabohu úspešnom a krátkom pobyte u Vás na klinike konštatovať, že v tých ťažkých finančných časoch, robíte pre nás pacientov maximum a to ako v odbornej starostlivosti, tak treba zdôrazniť ľudský prístup a neustálu službu pri pomoci pacientom, pri zabezpečení čistoty a hygieny. Som nielen ja osobne, ale aj moji blízki ktorí ma navštívili milo prekvapení prístupom Vašich pracovníkov a neustálou starostlivosťou o pacientov, ktorí sú v mnohých prípadoch vo veľmi ťažkej zdravotnej situácii.
Jednoducho vďaka a nech sa darí aj naďalej Vašej chirurgickej klinike!
Jozef V.
 

Vrelá vďaka pre CPO, Nem. akad. L. Dérera

Chcel by som sa poďakovať lekárkam a lekárom, sestričkám a sanitárkam/sanitárom pracujúcim na  pohotovosti, ako aj ďalším lekárkam a lekárom, ktorí boli prizvaní na vyšetrenie. Dvakrát sa veľmi dobre postarali o moju tehotnú manželku, boli veľmi milí a ústretoví. Ďakujem pekne a srdečne pozdravujem.
Emanuel B.

Vďaka I. ortopedicko-traumatologickej klinike LF UK, SZU a UNB, Nem. Ružinov

Týmto by som sa chcela veľmi poďakovať personálu I.OTK Ružinov, kde som ležala po tretíkrát, nakoľko som mala pomerne komplikovaný stav. Poďakovanie patrí pánovi prednostovi za skvelý výkon, je úžasné čo jeho ruky dokážu, pani staničnej a samozrejme sestričkám.
PS: Nič v zlom, bolo mi s Vami dobre, ale dúfam, že sa už neuvidíme.
Miriam J.
 

Poďakovanie pre Novorodenecké oddelenie, Nem. Ružinov

25.10.o 8:43 to bol už rôčik, čo sa tešíme z našej princeznej  Martinky. Vstup do života mala komplikovanejší, nakoľko pôrod bol náročný. Narodila sa nám predčasne , kliešťový pôrod. So mnou ste to tiež nemali jednoduché. Vďaka vynikajúcej a odbornej starostlivosti na pôrodnej sále, šestonedelí a novorodeneckom oddelení a JISke sme obe v poriadku. Martinka nám robí veľkú radosť, je to naše zlatíčko. Ďakujem za všetky rady ohľadom starostlivosti o bábätko.
Ešte raz vďaka všetkým, ktorí sa o nás starali.
Jana G.
 

Výborná Chirurgická klinika SZU a UNB, Nem. akad. L. Dérera

Keď sa povie anjel v nemocnici, tak to sa hovorí o Vás. O zdravotných sestrách a lekároch v našom slovenskom zdravotníctve. Nikdy som nemyslel, že „obyčajný žlčník“ zamáva s mojím zdravím. Osud ma koncom septembra zavial na Vaše oddelenie. Denne som pozoroval Vašu obetavú a trpezlivú prácu. Prácu s chorými a ubolenými, často bezmocnými pacientmi, ktorým ste vlievali nádej, že zajtra bude lepšie. Videl a počul som nespokojných pacientov, ktorí sa sťažovali na jedlo, opateru, na všetko. A vy s trpezlivosťou a s úsmevom, hoci unavené, ste vstúpili do izby a s kúskom milého slova ste aj tých najnevľúdnejších brblošov ukľudnili. Váš trpezlivý prístup a odbornosť s akou pristupujete ku každému pacientovi mi dáva v tomto okamihu potrebu Vám povedať len jedno. Ďakujem. Ďakujem za všetko, za to, že som sa ocitol v tak úžasnom kolektíve odborníkov, ktorí denne zachraňujú ľudské životy. Vaša práca je veľmi ťažká ale za to ušľachtilá. Hlboko sa skláňam pred Vami, sestrami a lekármi  a kiež by sa každý pacient stretol s takým láskavým prístupom, ako som sa stretol ja a mnohí iní na Vašom chirurgickom oddelení. Prajem Vám zo srdca všetko dobré, veľa zdravia Vám a Vašim blízkym.
S úctou,
Tibor B.
 

Poďakovanie primárovi Illéšovi a sestričke Marte Krettovej, Nem. akad. L. Dérera

Chcem sa poďakovať kolektívu lekárov a zdravotníckeho personálu Neurochirurgickej kliniky, hlavne primárovi MUDr. Róbertovi Illéšovi a staničnej sestre Marte Krettovej za neskutočný prístup k pacientom. Pomohli mi prekonať po operácii od 18.10.2016 všetky nemocničné stresy a traumy. Je to pre mňa veľmi dobrý pocit, že aj v dnešnej dobe existujú takíto ľudia. Ešte raz veľká vďaka.
B.
 

Poďakovanie primárovi Košťálovi a sestričke Marike, Nem. Ružinov

Chcem sa poďakovať z celého srdca kolektívu úžasných sestričiek (špeciálne sestrička Marika v okuliaroch, klobúk dole pred ňou, veľké Ďakujem) za perfektnú starostlivosť a milý prístup počas celej hospitalizácie na odd. chirurgie ruky a taktiež pánovi primárovi Košťálovi za jeho profesionálny prístup a výborne odvedenú prácu. Celé oddelenie môže byť príkladom, ako by to malo fungovať všade. Čistota, príjemné prostredie, záujem o pacienta a jeho potreby a v neposlednom rade profesionalita.
A jedno veľké poďakovanie patrí aj p. kuchárovi za chutnú stravu.
Katarína K.
 

Ďakujem prof. Strmeňovi, Nem. Ružinov

Chcel by som poďakovať pánovi prof. Strmeňovi , Klinika oftalmológie, za pomoc môjmu synovi a záchranu jeho zraku.
Pavol
 

Veľká vďaka pre Kliniku plastickej chirurgie LF UK a UNB, Nem. Ružinov

Bol som hospitalizovaný a operovaný na oddelení plastickej chirurgie v Ružinove. Chcem sa pekne poďakovať sestričkám a samozrejme aj lekárom a lekárkam za starostlivosť, ochotu a ľudský prístup. Ani sa mi nechcelo odísť.
J.T.
 

Srdečná vďaka tímu na urológii, Nem.akad. L. Dérera

Rada by som vyjadrila srdečnú vďaku tímu nemocnice akademika Ladislava Dérera na Kramároch.
Moja vďaka patrí tímu urologického oddelenia  prof. Brezu. Jeho oddelenie pod vedením pána doktora Jozefa Dúbravického, ktorý ma operoval spolu s pánom doktorom Blaškom. Nemocnica Ladislava Dérera sa ma ako jediná ujala. ĎAKUJEM za záchranu života, že dnes môžem žiť ako predtým a vidieť vyrastať moju malú dcéru.
Ďakujem oddeleniu anestezio-resuscitačnému na 3.poschodí. Postarali sa o mňa ako sa patrí. V neposlednom rade by som rada spomenula všetky sestričky z oddelenia urológie na druhom poschodí lôžkovej časti. Sú úžasné, veľmi mi pomohli pri mojej hospitalizácii. Za mňa môžem určite napísať, že svoju prácu si vykonávajú úplne svedomito a perfektne.
Eva M.

Vďaka pre MUDr. Václavík, Nem. Ružinov

Rád by som sa touto cestou poďakoval pánovi doktorovi Václavíkovi a jeho sestričke. Ošetrovali ma v pondelok poobede a ich prístup bol mimoriadne profesionálny a ochotný. Takto si ako pacient predstavujem zdravotnú starostlivosť, najmä  tú pohotovostnú. Ďakujem.
F.S.
 

Ďakujem pre MUDr. Kužmu, V. interná klinika, Nem. Ružinov

Rada by som vyslovila poďakovanie za odbornú starostlivosť MUDr Kužmovi, ktorý sa stará o moju mamu, ktorá je hospitalizovaná na 8.poshodí v Ružinovskej nemocnici na internom oddelení . Láskavý a odborný prístup pána doktora  sa prejavil na zdraví mojej mamičky , zdravotné problémy ustupujú,
Tak isto ďakujem za skvelú starostlivosť o moju mamičku celému personálu tohto oddelenia.
S vďakou a úctou ,
Anna
 

Veľká vďaka, Nem. akad. L. Dérera

Moja úprimná vďaka patrí kolektívu "z infekčného na Kramároch" za prístup a starostlivosť počas liečby salmonelózy v septembri 2016.
Branislav C.
 

Poďakovanie tímu chirurgickej kliniky, Nem. akad. Ladislava Dérera

Veľmi rada by som vyjadrila svoju vďaku a uznanie celému tímu Chirurgickej kliniky SZU a UNB. Sestričky boli perfektné! Veľmi obdivujem ich profesionalitu, trpezlivosť a ochotu. Zároveň som rada, že ma operoval MUDr. Mazalán. Je v mojich očiach top profesionál, ktorý pracuje nad rámec svojich povinností. Vrelo ho odporúčam.
Ešte raz vďaka
Katarína R.
 

Vďaka Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB, Nem. SM

„Dovoľte mi, prosím, aby som touto cestou vyjadrila svoje úprimné poďakovanie a úctu pracovníkom Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB v Starom Meste za ich pomoc, zdravotnú starostlivosť a príkladný prístup k pacientovi  počas mojej hospitalizácie v termíne 23.4. až 2.5. 2016. Týmto by som chcela tlmočiť svoje poďakovanie p. prednostke prof. MUDr. Šimaljakovej, PhD., pani zástupkyni MUDr. J. Nemšovskej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Martine Part, kolektívu zdravotných sestier i ostatným pracovníkom z radov pomocného personálu. 
S úctou a pozdravom PhDr. Mária Č.“
 

Poďakovanie tímu lekárov a sestier na dermatovenerologickej klinike v Starom Meste

Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za profesionálny, milý, ústretový personál na kožnom oddelení UNB na Mickiewiczovej ulici 13 v Bratislave, kde som bol hospitalizovaný 5 dní. Som nesmierne prekvapený, s akým príjemným personálom, ktorý tam pracuje pod vedením Prof.MUDr. Márie Šimaljakovej, PhD., som sa stretol. Týmto by som chcel veľmi pekne poďakovať tímu lekárov a sestričiek, ktorí mi spríjemnili pobyt v nemocnici. Tento kolektív zvyšuje pozitívnu mienku na slovenské zdravotníctvo.
S pozdravom Branislav K. (celé meno nezverejňujeme z dôvodu ochrany osobných údajov)


 
Vďaka pre Kliniku hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Veľmi pekne by som sa chcel poďakovať lekárom a sestrám na Klinike hematológie a transfuziológie za starostlivosť a opateru počas môjho liečenia.
Eduard H.
Vďaka MUDr. J. Fatrsíkovi, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Veľké ďakujem pánu MUDr. Jozefovi Fatrsíkovi. Lekár s obrovskou zodpovednosťou voči pacientom. Nič nepodcení. Je vidieť,  že mu na pacientoch naozaj záleží. Nemocnica môže byť vďačná za každého jedného lekára s jeho prístupom k práci a pacientovi. Ešte raz veľká vďaka.
Lenka P.
Vďaka I. chirurgickej klinike LF UK a UNB, predovšetkým MUDr. Satkovi, Nem. Staré Mesto
Touto cestou by som sa chcela poďakovať personálu chirurgického brušného odd. za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie v dňoch 12. až 16. septembra 2016. Osobitne chcem poďakovať aj MUDr. Satkovi za vykonaný operačný výkon. Som veľmi spokojná a všetkým, ktorí budú potrebovať pomoc odporučím Vaše služby. Ešte raz ďakujem.
Jaroslava M.
Vďaka pre MUDr. Rieglovú a MUDr. Remiša, KPaF I, odd.pneumológie, Nem Ružinov
Dobrý deň. Chcela by som sa poďakovať Mudr. Rieglovej a Mudr. Remišovi z pľúcneho oddelenia za ich ľudský prístup. V júni prijali na oddelenie moju mamku s diagnózou nádor na pľúcach. Hoci diagnóza bola nezvratná a mamka svoj boj v júli prehrala odišla na druhý svet so všetkou ľudskou dôstojnosťou. Vrelá vďaka im patrí za to, že mi umožnili pri nej stráviť jej posledné 2 dni. Mamka zomierala /aspoň myslím/ spokojná, že jej jediná dcéra je pri nej a mne pomohlo to, že mamka nezomierala sama kdesi v zatvorenej izbe. Hoci sa s jej smrťou nikdy nevyrovnám, ich prístup k pacientke, ale hlavne ku mne- rodinnému príslušníkovi si nadovšetko vážim. Vďaka patrí aj sestrám a ošetrovateľom na 3 poschodí. Pevne verím, že si tento mail prečítajú obaja spomínaní lekári. Ešte raz VEĽKÁ VĎAKA MUDr. Rieglová a MUDr. Remiš.
Anna T.
Vďaka pre MUDr. Pokornú, IV. interná klinika LF UK, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Bola som hospitalizovaná na IV. internej klinike. Týmto by som sa chcela poďakovať ošetrujúcej lekárke MUDr. Veronike Pokornej, PhD., všetkým sestričkám a personálu za perfektný prístup, ľudskosť a dobrú náladu. ĎAKUJEM
Andrea M.
Vďaka pre MUDr. Kulíška, Chirurgická klinika, Nem. akad. L. Dérera
Chcem poďakovať p. MUDr. Kulíškovi, ktorý ma operoval 8.8.2016. Za jeho profesionálny prístup a za všetko čo pre mňa ako pacienta v tom čase urobil. Veľmi si vážim jeho prácu. Ďakujem.
Dušan M.
Vďaka tímu na ortopédii,  Nem. Ružinov
Chcela by som sa vrúcne poďakovať  celému tímu na ortopedickom oddelení / ženy/ za starostlivosť a opateru mojej matky, ktorá si u Vás pobudla 5 týždňov po autonehode a mala zoperované obe nohy. Ďakujem všetkým lekárom za  odvedenú prácu.
Martina B.
Poďakovanie pre IV. internú kliniku, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať pánovi doktorovi Kalužayovi za profesionálny a hlavne ľudský prístup počas hospitalizácie mojej švagrinej na internom oddelení.
Ďalej by sme chceli poďakovať aj sestričke Olinke za starostlivosť a oporu celej našej rodine v ťažkých chvíľach.
H.T.
 Vrúcna vďaka pre II. neurologickú kliniku LF UK a UNB, Nem. akad. L. Dérera
Dobrý deň,
Nedávno som bola hospitalizovaná na II. neurologickej klinike LF UK a UNB s Dg. Miller Fisher varianta Guillain-Barrého syndrómu (GBS) a mala som to potešenie spoznať p. prednostu prof. doc. MUDr. Petra Valkoviča, PhD., a tím II. neurologickej kliniky.
Rovnako som sestra a preto chcem vyjadriť úprimné poďakovanie za starostlivosť a za nielen vysoko profesionálny, ale aj ľudský prístup p.prof. doc. MUDr. Valkoviča PhD, primára MUDr. Krivošíka a celého tímu JIS a oddelenia II. neurologickej kliniky.
Ďakujem, ďakujem, ďakujem za starostlivosť, ktorú mi venovali, za psychickú podporu od p. profesora mojej mame, bez ktorej by to asi nedopadlo tak dobre ako to v týchto chvíľach je.
Ako mi moja mama povedala: "Lucia. Od prvej chvíle ako som sa s profesorom rozprávala som vedela, že ťa z toho dostane".
Ja a aj moja mama sme sestry. Sme hrdé, že existujú aj takíto ľudia v zdravotníctve, pretože sme veľakrát aj pochybovali.
Vážené riaditeľstvo UNB.
Touto cestou chcem vyzdvihnúť prístup a vyjadriť podporu  II. neurologickej klinike LF UK a UNB a zaželať im veľa úspechov v ich ďalšej práci, lepšie povedané v poslaní.
Lucia M.
 Poďakovanie CPO, Nem. Ružinov
Ďakujem za profesionálny prístup na pohotovosti a gynekologicko - pôrodníckom oddelení. Z predošlých skúseností na pohotovosti v iných nemocniciach som prišla do nemocnice s malou dušičkou, či ma vôbec niekto odborne vyšetrí. Keďže som prvorodička neviem, čo mám v tehotenstve očakávať. Po kompletnom vyšetrení som z nemocnice odchádzala spokojná, že bábätko je v poriadku a nič mu nehrozí. Ešte raz ďakujem za milý a profesionálny prístup, od sestričiek až po p. doktorky.
J.J.
Vďaka tímu doc. Janíka, Nem. Ružinov
Ďakujem pracovníkom na Klinike hrudníkovej chirurgie SZU a UNB. V septembri 2016 som  podstúpila thymektómiu miniinvazívnou metódou, ktorú robil tím lekárov pod vedením docenta MUDr.Ing. Miroslava Janíka, PhD., CSc.. Ďakujem za odborný, profesionálny a veľmi ľudský prístup.
Oceňujem starostlivosť celého kolektívu sestričiek a ostatných pracovníkov kliniky. Sú to vzácni ľudia. Ďakujem.
Martina L.
Veľká  vďaka I. gynekologicko - pôrodníckej klinike LF UK a UNB a Novorodeneckej klinike M. Rusnáka SZU, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Týmto by som chcela vyjadriť svoje poďakovanie celému pôrodníckemu tímu v nemocnici na Antolskej, kde sa mi 20.augusta 2016 narodil druhý synček. Keďže sa mi prvý chlapček narodil predčasne sekciou a následne 6 týždňov strávil v nemocnici (taktiež na Antolskej), veľmi som chcela tentoraz rodiť prirodzene. Hlavne som dúfala, že tým pádom budem mať bábätko pri sebe od prvého okamihu a že aj rekonvalescencia po prirodzenom pôrode bude rýchlejšia. Bola som si vedomá, že aj tento pôrod môže skončiť pri komplikáciách sekciou, ale bolo super, že ma nikto nezneisťoval a nepripomínal mi to... preto som verila, že všetko dobre dopadne. Moje poďakovanie patrí najmä staničnej sestre Alene Nererovej, ktorá sa počas prvej fázy pôrodu o mňa starala. Obrovské ďakujem patrí pôrodnej asistentke pani Ive Kubicovej, pánu doktorovi Danišovi a celému tímu, ktorý ma pri pôrode povzbudzoval a inštruoval. Aj vďaka ich profesionálnemu prístupu som prirodzene porodila krásneho chlapčeka, ktorý bol pri mne od prvého nadýchnutia. Vážim si to o to viac, že viem, čo znamená byť od bábätka odlúčená hneď na začiatku jeho krehkého života. Osobitne by som chcela poďakovať aj 2 sestričkám z Novorodeneckej kliniky (Zuzane Maksimčuk a Márii Lorinczovej), ktoré napriek obrovskému množstvu mamičiek a bábätiek na oddelení si dokázali zachovať úsmev a pomôcť, kedykoľvek sme sa niečo spýtali - v ich prípade som  mala pocit, že svoju prácu robia s radosťou a plným ľudským nasadením.
Verím, že nemocnica na Antolskej bude aj naďalej podporovať takýto vynikajúci zdravotnícky personál - hlavne vďaka nemu budú mamičky šíriť pozitívny obraz o pobyte v nemocnici.
S vďakou a pozdravom
Jarmila S.
Poďakovanie doc. MUDr. Ivanovi Hollému, CSc. a II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB, Nem. Ružinov
Veľké ďakujeme za vynikajúcu starostlivosť a prístup počas celého tehotenstva i pôrodu patrí pánovi doktorovi Hollému a celému tímu doktorov a sestier na gynekologickom oddelení. Špeciálne poďakovanie posielame sestričkám z 10B, ktoré sa o nás starali niekoľko týždňov.
Pozdravujú dvojičky Ela a Miško.
Ďakujeme
Danica a Igor H.
Veľká spokojnosť, I. ortopedicko-traumatolog.klinika UNB, LF UK a SZU, Nem. Ružinov
Minulý rok som mal operované pravé rameno, s výkonom som nadmerne spokojný. Operoval ma pán MUDr. Norbert Krajcsovics, ktorému ďakujem. Výborný personál.
Attila H.
Poďakovanie pre Nem. Ružinov
Ďakujem doktorom, sestričkám a celému kolektívu nemocnice, ktorý sa o mňa staral. Ďakujem  za Vašu odbornú starostlivosť, pomoc a čistotu v nemocnici.  Po operácii je mi fajn.
Branislav Á.
Poďakovanie prof. MUDr.  Švecovej, PhD., Nem. Staré Mesto
Ďakujem za dlhodobú starostlivosť (15 rokov) pani profesorke Švecovej.  Je to ochotná, dobrá odborníčka, ktorej ďakujem z celého srdca.
Ladislav Š.
Poďakovanie MUDr. Kulíšek, Nem.  akad. L. Dérera
Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať p. doktorovi Kulíškovi za jeho profesionálny a ľudský prístup. Veľmi si to vážim. Ďakujem.
Zuzana J.
 Vďaka sestričkám na urológii, Nem. akad. L. Dérera
Rád by som sa poďakoval sestričkám PhDr. Štrbákovej a Vaškovej z Urologického oddelenia za ich profesionálne správanie. Za porozumenie a ľudský prístup. Mám strach z odberov a z ihiel, no vďaka nim to vždy ľahšie zvládnem. Sú to profesionálky na úrovni. Ďakujem
Juraj O. 
Vďaka CPO, Nemocnica Ružinov
Dobrý deň, bola som ošetrená na pohotovosti nemocnice Ružinov. Od pani recepčnej, cez sestričku až po pani doktorku boli všetky veľmi príjemné a jednali rýchlo a kompetentne. Prosím oceňte takýchto šikovných zamestnancov, aby nám neodchádzali (predovšetkým do zahraničia). Ďakujem, všetko dobré želá Slávka K.

Vďaka CPO, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
V dopoludňajších hodinách som navštívil ambulanciu Centrálneho príjmu s bolesťami v zadnej chrbtovej časti. Bol som vyšetrený pracovníkmi internej ambulancie, ktorí preukázali k mojej spokojnosti ako profesionálny, tak aj ľudský prístup. Môžem s čistým svedomím konštatovať, že takýto prístup by mohol byť vzorom aj  pre mnohé ambulancie obvodných lekárov a lekárov v neštátnych špecializovaných ambulanciách. Vyslovujem ešte raz veľké poďakovanie a spokojnosť.

Poďakovanie pre gynekológiu Ružinov
Dobrý deň, v júli som bola hospitalizovaná na gynekológii v UNB Ružinov na oddelení 10 A.
Chcem sa poďakovať samozrejme lekárom za úspešný priebeh operácie, ale najmä sestričkám na oddelení za príkladnú starostlivosť, milotu a obetavosť. Moja vďaka patrí najmä sestričke Eve na JIS. Ešte raz vďaka.

Ľudský prístup na CPO, Nemocnica Ružinov
Nejaký čas som strávila na Centrálnom príjme v Ružinove. Rada by som sa touto cestou poďakovala celej „partii“ na tomto oddelení, za skvelý, ľudský prístup, vďaka ktorému som miestami aj zabudla, že ma niečo bolí. Všetci sa ku mne správali naozaj veľmi pekne a milo. Odkedy som sa zaregistrovala, až kým som neodišla.  Aj keď čas strávený v čakárni nemal konca kraja, videla som, že všetci robia čo môžu a zbytočné zdržanie nastávalo iba vďaka niektorým pacientom, ktorí nepochopili, že každý z personálu má iba dve ruky a zamestnávali ich výkladom svojich emócií a nie zdravotným problémom. Klobúk dole pred všetkými! Túto prácu môžu robiť určite iba naozaj silné osobnosti.

Poďakovanie kolektívu Urologického oddelenia, MUDr. Rybárovi a kolektívu CPO , Nem. sv. Cyrila a Metoda
Chcela by som sa z celého srdca úprimne poďakovať a vyjadriť hlbokú úctu, obdiv a vďaku celému kolektívu Urologického oddelenia, ale tiež aj kolektívu na oddelení Centrálneho príjmu za profesionálne riešenie mojich akútnych urologických problémov. Za empatiu, zodpovedný a ľudský prístup k pacientom.  Kvôli veľkým bolestiam som prišla na CPO v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Potom som bola prijatá na Urologické oddelenie, kde som sa podrobila zákroku. Bolo pre mňa príjemným prekvapením, ako rýchlo mi boli urobené všetky potrebné vyšetrenia a následne stanovená diagnóza, okamžite naplánovaná hospitalizácia a vykonaný zákrok. S obdivom som sledovala, ako je na oddelení zorganizovaná práca a vzájomná informovanosť. Napriek neskutočne namáhavej práci v plnom nasadení nikomu tam nechýbal ľudský prístup, príjemná komunikácia a úsmev na tvári. Z Centrálneho príjmu som sa dostala k MUDr. Rybárovi, ktorý ma potom sprevádzal počas mojej hospitalizácie. Oceňujem odbornosť, ochotu, podporu s primeranou dávkou humoru, ktorá dokázala prelomiť obavy, napätie, strach pred i po zákroku. Patrí Vám obrovské ďakujem pán doktor Rybár. Prajem celému kolektívu veľa úspechov vo vašom neľahkom, ale krásnom poslaní. Veľmi si vážim vašu prácu, pretože je robená profesionálne, zodpovedne a s láskou. S úctou a vďakou.
Svetlana K.

Poďakovanie pre kolektív KHaT, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Veľká vďaka a úcta patrí celému kolektívu KHaT v Petržalke. Každý pacient je individuálny, ale keď sa na nemocničné lôžko dostane zdravotník je to o to náročnejšie, nie len pre daného pacienta, ale hlavne pre samotný ošetrujúci personál. Nikto nikdy nevie kedy sa ocitne v okamihu minúty na okraji života. Chcem sa z celého srdca poďakovať za odbornosť, empatiu, slová útechy, podpory, úsmevy, ale aj za pohľady, ktoré boli úprimné a upokojujúce v tak ťažkej životnej situácii a to všetkým doktorkám, doktorom, sestričkám, zdravotníckym asistentkám a sanitárkam. Patrí Vám môj obrovský obdiv, vďaka, úcta, keď sama viem čo naša práca vyžaduje. Z úprimného srdca Vám želám menej pacientov na tak náročnom oddelení, a veľa zotavených a zdravších pacientov.
Lenka M.
 Vďaka RDG oddeleniu, Nem. Ružinov
Chcel by som vyjadriť úprimnú vďaku za obetavý, odborný a ľudský prístup MUDr. J. Fulmekovej z RDG odd. v Ružinove.
Dušan P.
 Poďakovanie pre II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UK a UNB, Nem. Ružinov
Rada by som poďakovala celému kolektívu II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB za perfektnú zdravotnú starostlivosť počas hospitalizácie kvôli pôrodu. Veľkú vďaku vyjadrujem obzvlášť MUDr. Kozolkovej, MUDr. Chudovi, MUDr. Spodniakovej, pani staničnej sestre Letošťákovej, pani sestričke Polákovej, za bezúhonnosť v denných aj nočných službách, všetkým sestričkám šestonedelia, novorodeneckej starostlivosti a neonatológom. Vážim si Vašu profesionalitu, ochotu a zodpovednosť. Klinike prajem veľa úspechov a veľa múdrych a motivovaných zamestnancov.
S vďakou
Gabriela H. 
Vďaka MUDr. Ladičovej, I.chirurgická klinika LF UK, Nem. Staré Mesto
Touto cestou sa chcem poďakovať MUDr. O. LADIČOVEJ za ošetrenie po úraze. S ošetrením menovanej lekárky a jej personálom som bol veľmi spokojný. Prajem jej veľa úspechov v profesionálnom aj osobnom živote.
Pavel P.
Poďakovanie pre Oddelenie cievnej chirurgie, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Chcel by som vyjadriť úprimnú vďaku, za odborný a ľudský prístup k pacientovi, kolektívu cievnej chirurgie hlavne primárovi MUDr. R. Slyškovi, MUDr. P. Švarcovi a MUDr. R. Takácsovi.
Dušan P.
Poďakovanie pre Nem. akad. L. Dérera
Chcela by som poďakovať za dôkladné vyšetrenie na centrálnom príjme, chirurgickom a gynekologickom oddelení, ako aj sone dňa 17.7.2016. Doktori boli veľmi milí a dôkladní. Najmä na centrálnom príjme ich obdivujem, musí to byť pri takom množstve pacientov stresujúce, napriek tomu boli pokojní.
Ďakujem
Paulína
Poďakovanie pre Neurologickú kliniku SZU a UNB, Ružinov
Chcel by som veľmi pekne poďakovať prednostovi Neurologickej kliniky SZU a UNB, p. primárke, kolektívu lekárov, vrchnej sestre, kolektívu sestričiek  za vzorný prístup k pacientovi, hlavne MUDr. Rusinkovej, za odborný a psychologický postup pri mojej liečbe. Bol som spokojný aj s celým personálom na oddelení, stravou. Veľmi ste mi pomohli. Ešte raz zo srdca ďakujem.
František O.

Poďakovanie pre I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku SZU a UNB a Novorodenecké oddelenie,  Nem. Kramáre
Dobrý deň, 21.6.2016 sa nám na Kramároch narodila dcérka Natálka. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za výbornú starostlivosť, milý a ľudský prístup lekárom a sestričkám na pôrodnej sále, JIS, novorodeneckom oddelení (pani primárke Čajkovej), oddelení šestonedelia. Navštevoval som manželku a dcérku každý deň, bol som pri pôrode. Veľmi oceňujem príjemný a usmievavý prístup sestričiek, ich ochotu a starostlivosť. Ich profesionalita a milé vystupovanie ma veľmi príjemne prekvapili. Budem chváliť o odporúčať pôrodnicu Kramáre. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým!
Ladislav S.

Vrelá vďaka doc. MUDr. Korbeľovi, CSc., Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Pred viac než mesiacom som porodila svoju dcérku v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. V dnešnej dobe sa na slovenské zdravotníctvo znáša obrovská kritika, samozrejme, je mnohé čo zlepšovať, či v prístrojovom vybavení, poskytovanej starostlivosti ako aj v prístupe profesionálov. No ja si myslím, že chvála je rovnako na mieste ako kritika, preto som sa rozhodla poďakovať za moje pozitívne skúsenosti a zážitky a dať na vedomie, že i u nás dokážete poskytovať špičkovú starostlivosť.
Moja chvála a vďačnosť patrí v prvom rade pánovi Doc. Mudr. Korbeľovi, CSc., ktorý moju dcérku na tento svet priviedol. Jeho prístup ako lekára mi priam vyrazil dych. Rodila som cisárskym rezom kvôli náhlym zdravotným komplikáciám, dcérke sa dostalo od pána docenta na sále vrelého objatia a tak jej príchod na svet urobil krajším, keďže ja som si ju sama privinúť nemohla. O jeho profesionálnej dôslednosti, snahe naozaj pacientovi pomôcť, hovoriť ani netreba. Ako budúca mamička som sa obávala len jedinej veci, a to komu zverím do rúk to najcennejšie čo mi život dal, moju dcérku. Ani na jedinú chvíľu som neoľutovala, že to bol práve pán docent. Takto by mala vyzerať starostlivosť o pacienta. Takto vyzerá lekár, ktorý môže s najväčšou hrdosťou nosiť titul MUDr. a robí dobré meno nielen sebe, ale i celému oddeleniu. Nedovolí mi nespomenúť i sestričky z oddelenia šestonedelia. Nebudem ich vymenovávať jednotlivo, keďže všetky boli úžasné. Aj ony prispeli k tomu, aby som na druhý deň po operácii bola schopná plne sa o svoju dcérku postarať. Ešte raz za všetko ďakujem.
Zuzana B.

Poďakovanie II. ortopedicko-traumatologická klinika, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Dobrý deň,
prosím Vás o poďakovanie primárovi MUDr. Šajterovi , MUDr. Šeligovi a MUDr. Radulovovi za odborný a ľudský prístup. Ďakujem
Dušan P.

Poďakovanie CPO a gynekológia, Nem. Ružinov
Dobrý deň,
touto cestou by som sa chcela poďakovať CPO a celému gynekologickému oddeleniu.
Bola som prijatá v rámci CPO a hospitalizovaná na gyn. oddelení.
Celá starostlivosť od vstupu do nemocnice až po jej opustenie bola profesionálna, ľudská a ochotná.
Lekári, zdravotné sestry a sanitári sa príkladne starali a ukážkovo dbali o môj zdravotný stav.
Ešte raz ďakujem a prajem všetko dobré.
Adela L.

Poďakovanie I.ortopedicko-traumatologická klinika, UNB, LF UK a SZU, Nem. Ružinov
Chcem sa poďakovať personálu ortopedickej kliniky.
Chcem vyjadriť aj spokojnosť so službami nemocnice.
Čistota, profesionálny prístup, ako aj chutná strava.
Ďakujem
Vladimír I.

Poďakovanie I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Chcel by som sa poďakovať MUDr. Dlhopolčekovi z gynekologicko-pôrodníckej kliniky na Antolskej za jeho postoj k svojej práci. 
Martin M. 

Poďakovanie CPO, Nem. Ružinov
Dobrý deň. Včera večer som bola s kamarátom na pohotovosti  v Ružinove. Na ambulancii číslo 7 mali službu úžasní ľudia. Na žiadne z vyšetrení sme nečakali viac ako 10 minút. Špeciálne poďakovanie za "nadpozemský" ,
ľudský prístup a ochotu patrí pánovi doktorovi, ktorý dával môjmu kamarátovi sádru-okolo 20,45 hodine 15.6.2016 v sádrovni. Myslím, že pokiaľ by bolo viac takýchto milých a prijemných ľudí, tak by sa každý, kto sa s nimi stretne aj rýchlejšie vyzdravel.
Srdečná vďaka.
Iveta K.
 
Poďakovanie Klinike hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nem. sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Dobrý deň, chcel by som sa touto cestou poďakovať lekárom a personálu, ktorý vedie doc.MUDr. Mistrík, PhD,. Manželka v predchádzajúcich mesiacoch podstúpila transplantáciu kostnej drene, napriek tomu na komplikácie zomrela. Cez to všetko si vážim prácu sestričiek, ktoré sa o ňu príkladne starali ako i všetkých ošetrujúcich lekárov. Viem, že pre jej zdravie urobili všetko, no osud chcel inak...
Ďakujem v mene našej rodiny za všetko čo bolo pre ňu urobené.
Pavol K.

 
Poďakovanie I. chirurgická klinika LF SZU a UNB, Nem. akad. L. Dérera
Z celého srdca sa chcem čo najúprimnejšie poďakovať  MUDr. Alexandrovi Mayerovi, PhD., MHA a celému operačnému tímu, za záchranu môjho života dňa 27.05.2016. Len vďaka ich vysoko profesionálnemu prístupu a hodinovej snahe o môj život, o ktorý bojovali s maximálnym nasadením, môžem na deň, na ktorý nikdy nezabudnem, spomínať v kruhu svojich najbližších. Do Vašej ďalšej veľmi náročnej a zodpovednej práce želám pevné zdravie, životnú pohodu a všetko najlepšie v pracovnom aj osobnom živote. Vďaka patrí aj vrchnej sestre Cecílii Molnárovej, ktorá ma poslala na vyšetrenie MUDr. Kukučkovej, kde mi zistili môj akútny stav.
S hlbokou úctou Vaša pacientka 
,, Byť lekárom,  či zdravotníkom je dar,  poslanie ktorého nie každý je hodný.“
Eleonóra K.

Poďakovanie, Nemocnica Ružinov
„Vďaka za profesionálny a ľudský prístup k manželovi. 
Manžela doviezli po ťažkej nehode vo veľmi vážnom stave do nemocnice Ružinov dňa 20.mája 2016, nedá sa ani vymenovať počet lekárov, ktorí sa zaslúžili o jeho liečenie, len hlavne oddelenie ARO, chirurgické oddelenie, ortopédia a hrudníková chirurgia, okrem ďalších, ktorí sa podieľali na konzíliách a inak prispeli k jeho uzdraveniu. Naozaj musím s úctou konštatovať, že táto nemocnica má špičkových odborníkov a celkove empatických zamestnancov. 
Veľká vďaka a úcta k ich odbornosti.“
 
Anna M. a synovia
 

Poďakovanie Očnej klinike UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
„ Dobrý deň, chcel by som sa od srdca veľmi pekne poďakovať kolektívu sestier a lekárov Očnej kliniky UNB Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Ba, 7.poschodie, lôžková časť, pod vedením vrchnej sestry, Mgr. Valérie Medekovej, staničnej sestry p. Gabriely Hanáčkovej, iných sestričiek, lekárom prof. MUDr. A. Černákovi, DrSc., doc. M. Černákovi PhD., ostatným lekárom.
Sestričkám ďakujem za úžasne zodpovedný profesionálny prístup, obetavú mravenčiu prácu, ochotu služby k ležiacim, neúnavnú starostlivosť, pochopenie a mimoriadne ľudský vzťah naozaj od srdca, ľudskú lásku, empatiu, radosť a úsmev. Nesmierne si to vážim, bol som úžasne milo prekvapený, budem referovať aj iným. Málokde sa dnes stretám s takou láskou ako práve tu, je to fakt vysoko profesionálny prístup k ľuďom, Naozaj úprimná vďaka sestričky.
Úprimná vďaka, páni lekári, Vašu profesionalitu si vysoko vážim, ste fakt výborní a ľudskí zároveň.
Všetko dobré a veľa šťastia, úspechov, majte vôkol seba len samých spokojných pacientov, ako som spokojný ja, dovidenia.“
Peter L. 
 

 
Poďakovanie- V. Interná klinika, Nem. Ružinov
„Chcela by som sa poďakovať pracovníkom Vašej nemocnice, lekárom, zdravotným sestrám, sanitárom a personálu, za tak veľmi náročnú a úžasnú prácu, ktorú robíte!
Moja sestra Dada W. ležala na internom oddelení (8B) niekoľko týždňov a stretli sme sa s veľkým pochopením, láskavosťou a ústretovosťou každého jedného lekára a zdravotníka. Patrí Vám veľký obdiv a poďakovanie.
Ďakujeme najmä za to, že ste mladému dievčaťu, ktoré bojovalo s tak zákernou chorobou, pomáhali ešte zabojovať a nájsť spôsob, ako to zvládnuť. A najmä, že ste jej pomohli prežiť posledné týždne dôstojne a v prívetivom prostredí.“
Žaneta U.
 

Poďakovanie- Klinika pre deti a dorast  A.Getlíka SZU, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Z celého srdca ďakujem všetkým doktorom, sestrám a ostatnému personálu detskej kliniky. Prístup maximálne profesionálny, ochotný, vnímavý.  Boli sme hospitalizovaní od 10. do 13.6 2016. Napriek  môjmu zlému prežívaniu hospitalizácie, personál bol ústretový a komunikoval so mnou veľmi citlivo, patrí mu veľká vďaka. Touto cestou spomeniem, že 28.9 2016 sa mi narodil synček u Vás v pôrodnici a ten istý prístup bol aj na tomto oddelení. Patrí Vám moja vďaka a úcta, prajem všetkým veľa zdravia a pracovného nasadenia.
Alica J. so synom
 

Poďakovanie Nemocnici Ružinov
Ďakujem celému kolektívu IV. chirurgickej kliniky v Ružinove za starostlivosť počas mojej hospitalizácie od 16.5. do 19.5. 2016. Vážim si najmä odvahu a rozvahu MUDr. Pavloviča a MUDr. Dimova, s ktorými pristupovali k operácii rizikovej pacientky. Vážim si, že si našli čas na predoperačné i pooperačné rozhovory a prejavovali pritom veľkú dávku profesionality a empatie. Vďaka Vám, páni doktori, je môj svet opäť veselší!
Hana K.
 

Poďakovanie pre Urologické oddelenie, Nem. Ružinov
Dobrý deň,
chcela by som vyjadriť poďakovanie celému kolektívu lôžkovej časti urologického oddelenia Nemocnice Ružinov, ktorý pracuje pod vedením primára - p. MUDr. Michaela Caňa, všetkým lekárom, vedúcej sestre p. Mgr. Zuzane Špačkovej, sestričkám a samozrejme aj pomocnému zdravotnému personálu tohto oddelenia, ktorí sa príkladne starali, pomáhali a povzbudzovali moju mamu p. Miloslavu K. počas jej 5-týždňovej hospitalizácie v čase od 15. 4. 2016 do 21. 5. 2016 po neľahkom operačnom zákroku riešenia jej onkologického ochorenia močového mechúra, ktorý bol operačným tímom pod vedením pána primára vykonaný na vysokej profesionálnej úrovni.
Nepoznám mená tých, ktorí asistovali operačnému tímu pána primára MUDr. Caňa v Komplexe operačných sál, tiež aj personálu KAIM I., ale ďakujem za empatiu, ľudskosť a profesionalitu, ktorú vnášali do svojej náročnej práce a ktorá je tak veľmi prepotrebná pre psychiku a uzdravovanie sa pacienta v pooperačnom stave odkázaného práve na pomoc zdravotného personálu.
Veľmi si vážim prístup všetkých zamestnancov lôžkovej časti urológie a verím, že sa dozvedia o týchto slovách vďaky za ich príkladnú starostlivosť, ktorú venovali mojej chorej mame.
S úctou
Jana K.
dcéra
 

Poďakovanie pre Kliniku plastickej chirurgie, Nem. Ružinov
Dobrý deň, koncom mája som bola hospitalizovaná na Klinike plastickej chirurgie- časť detská. Chcem sa touto cestou poďakovať MUDr. Trškovi, PhD. , ako i celému kolektívu za profesionálny, no hlavne ľudský prístup ku mne ako pacientovi. Oceňujem ich odbornosť, ochotu, podporu, s istou dávkou humoru, ktorá dokáže prelomiť obavy, napätie.. strach pred i po zákroku. Dávam dôraz na komunikáciu, ktorá podľa mňa je nesmierne dôležitá, a nie vždy samozrejmá, v iných zariadeniach. Veľmi ste mi pomohli prekonať ťažké chvíle spojené s mojou operáciou. Patrí Vám obrovské Ďakujem. Sama som zdravotná sestra a viem o čom hovorím.
Prajem celému kolektívu veľa úspechov vo Vašom neľahkom poslaní. S úctou a vďakou
Alena K.
 

 
Poďakovanie II. gynekologicko-pôrodníckej klinike UNB 
Na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike UNB som priviedla na svet nášho prvorodeného syna a touto cestou by som chcela vyjadriť poďakovanie pôrodníkovi MUDr. Petrovi Papcunovi za celé vedenie pôrodu, profesionálny a zároveň ľudský prístup a následnú popôrodnú starostlivosť. Moja vďaka patrí tiež novorodeneckej sestričke p. Andrei Boleckovej, ktorá bola vždy ochotná pomôcť, za jej trpezlivosť, odbornosť, empaticky a priateľský prístup a vždy dobrú náladu.
Ďakujem touto cestou aj celému tímu lekárov, sestier a pomocnému personálu na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike, vďaka ktorým bol pre mňa pôrod aj následný pobyt na odd. šestonedelia príjemným zážitkom a s dôverou sa na nich obrátim aj v budúcnosti.
Linda A.
 

 
Poďakovanie neurologickému oddeleniu Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Na neurológiu ma prijali 19.5.2016 v obrovských bolestiach. Po príchode na oddelenie som hneď pochopila, že tu  mi určite pomôžu. V priebehu hodiny som mala naplánovanú liečbu a plno vyšetrení. Veľký obdiv pre celý personál lekárov, sestier a sanitárov, ktorí svojím profesionálnym, láskavým a pohodovým prístupom zmiernili moje ukrutné bolesti. Napriek tomu, že som personál sestier vždy videla v pohybe, nikdy im nevymizol úsmev na tvári. Všetko mi trpezlivo vysvetlili...kedy, ako a čo ma čaká..., kým som nevládala k obedu do jedálne, s ochotou a úsmevom mi priniesli jedlo na izbu, niekoľkokrát som im musela zvoniť a vždy sa snažili mi zmierniť bolesti. Cítila som po celý čas, že personál neurológie nie sú " len zdravotníci", ale ľudia s veľkým srdcom. Ďakujem celému personálu neurologického oddelenia z celého srdca. 
Edita B.
 

Poďakovanie Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Chcem sa poďakovať pánovi MUDr. Robertovi Lámalovi z angiochirurgie za moje liečenie. Ďakujem. 
Tibor K.

Poďakovanie Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Dobrý deň, pán riaditeľ, chcem sa Vám z celého srdca poďakovať za celú našu rodinu za príkladnú odbornú a hlavne hlboko ľudskú starostlivosť na chirurgickom oddelení Vašej nemocnice o našu mamu Máriu Kollárovú. Od jej príchodu až po smutný koniec sa celý personál oddelenia príkladne staral o jej stav. Všetci ďakujeme. 
Oľga O. rodinou
 

 
Poďakovanie Nemocnici akademika Ladislava Dérera
Chcela by som sa úprimne poďakovať p. MUDr. Zuzane Tóthovej z neurologickej aumbulancie Nemocnice na Kramároch za profesionálny a ľudský prístup k mojej 83ročnej mamine, ktorá z dôvodu nezáujmu iných lekárov nebola dostatočne liečená. Jej stav sa po nasadení správnej liečby podstatne zlepšil a dnes sa opäť môže tešiť lepšiemu zdraviu s celou rodinou.
Anna K.
 

 
Poďakovanie centrálnemu príjmu v Ružinove
Dobrý deň, chcem podakovať za profesionálny prístup k mamičke na urgente v sobotu, 14.05.2016. Čo sa týka od zavolania rýchlej zdravotnej pomoci, kedy jej až do príchodu sanitky volali a kontrolovali jej zdravotný stav  (problémy s tlakom), až po príchod MUDr., odvoz do Ružinova, vyšetrení CT, EKG.
Veľká vďaka, obdivujem trpezlivosť MUDr a sestričiek.
Eva S. 
 

 
Poďakovanie Nemocnici Ružinov 
Dobrý deň, 11.mája 2016 ráno okolo 6.00 ma priviezla RZP do Nemocnice Ružinov so silným krvácaním z nosa. Vyšetrila a ošetrila ma MUDr. Michaela Čerňancová. Pani doktorka, napriek tomu, že jej končila nočná, mala na mňa dostatok času a bola neuveriteľne milá, vľúdna a pokojná. Popri profesionálnom prístupe práve pokoj a vľúdnosť je asi to najdôležitejšie, čo pacient v kritickej chvíli potrebuje. Pani doktorke Čerňancovej patrí za to uznanie a pochvala. Veľmi pekne jej touto cestou ešte raz ďakujem. Verím, že tento jej prístup neunikne pozornosti jej nadriadených.
Taktiež by som sa chcel poďakovať MUDr. Dušanovi Radovi, ktorý ma ošetroval v ten istý deň, keď som musel opäť vyhľadať pomoc lekárov, keďže som si neopatrnosťou vytrhol kus tamponády. Aj pán doktor Rada bol veľmi milý, pokojný a vľúdny.
Teší ma, že do nášho zdravotníctva prichádzajú mladí lekári s takýmito vlastnosťami. Želám im všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa entuziazmu a úspešné odborné napredovanie!
V dokonalej úcte
Vladimír C. 
 

 
Poďakovanie Nemocnici Ružinov
Po niekoľkých mesiacoch som bol tento týždeň na kontrole v nemocnici Ružinov /ľavý vchod/ suterén a neveril som vlastným očiam. Nové WC, čisté, vykachličkované steny, fungujúce splachovanie, teplá voda no proste Amerika. Týmto ďakujem kompetentným, že som nemal stres ísť na ľudskú potrebu. Dúfam, že takáto kvalita ostane navždy.
Jozef J.
 

 
Poďakovanie Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Rada by som sa poďakovala celému tímu lekárov a sestričiek na čele s primárom Petrenkom, ktorí 11.apríla priviedli môjho syna Emila na svet. Veľká pochvala a ďakujem tiež patrí všetkým lekárom a sestričkám na oddelení šestonedelia, ktorí sa následne starali o mňa a môjho syna s profesionálnym a ľudským prístupom. Vašu nemocnicu budem určite odporúčať aj iným budúcim mamičkám.
S pozdravom
Mária  S.
 

 
Poďakovanie Nemocnici Ružinov 
Touto cestou by som sa chcel úprimne poďakovať pánovi MUDr. Vladimírovi Klinovskému (gastroenterológ - Nemocnica Ružinov) a všetkým pani sestričkám za veľmi profesionálne a hlavne veľmi ľudské správanie počas môjho kolonoskopického vyšetrenia, ktoré bolo dňa 10.5.2016. Pán MUDr. Klinovský ma lieči a sleduje pre moje ochorenie od roku 2012, vždy sa ku mne správa veľmi profesionálne a veľmi ľudsky. Pána doktora si vážim ako lekára aj ako človeka, veľmi mi pomohol a pomáha. Ďakujem veľmi pekne.
S pozdravom a úctou 
Zdenko P.
 

 
Poďakovanie Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Moje veľké ďakujem patrí RZS Matúšovi T. a jeho kolegovi za profesionálnu starostlivosť a taktiež centrálnemu príjmu na gynekológii ako aj tímu na rizikovej gynekológii, kde som bola hospitalizovaná a operovaná. 
Mária B. 
 
 

 
Poďakovanie Nemocnici Ružinov
Chcela by som sa poďakovať za veľmi príjemný, ľudský prístup pána doktora Petra Vilčeka ortopéda. Veľmi empatický doktor, ktorého samotný prístup k pacientovi lieči.
Ďakujem.
Alica T.
 

 
Vďaka CPO Ružinov
„Dňa 9. mája som bol prevezený sanitkou na CPO UNB Ružinov a po náležitom vyšetrení prijatý na OIM II s fraktúrou 8. hrudníkového stavca. 14.5. som postúpil operačný výkon a následne 17.5. som bol prepustený domov. Chcem sa touto cestou poďakovať tímu MUDr. Mariána Koreca, ktorý bezodkladne a vysoko profesionálne zorganizoval potrebné vyšetrenie a príjem na OIM II. Veľká vďaka patrí operatérom MUDr Karolovi Novorolskému, PhD. a MUDr. Petrovi Tisovskému, PhD. za vynikajúcu prácu a ďalšiu starostlivosť.
Vysoko si cením prácu MUDr. Ondreja Staneka, ktorý viedol anestéziu počas operácie a MUDr. Kataríny Tarabovej, ktorá sa neskôr o mňa starala ako ošetrujúci lekár na OIM II.
Osobitne chcem vyzdvihnúť prístup a prácu sestier a ostatného zdravotníckeho personálu na OIM II. Napriek fyzicky aj psychicky náročnej práci, ktorej sa venujú, bolo o mňa v období, keď som bol úplne odkázaný na pomoc iných, bezvýhradne a vysoko profesionálne postarané. Nesmierne si to vážim a veľká vďaka za to.
Miroslav J.“
 
 

Vďaka Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB, Nem. SM
„Dovoľte mi, prosím, aby som touto cestou vyjadrila svoje úprimné poďakovanie a úctu pracovníkom Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB v Starom Meste za ich pomoc, zdravotnú starostlivosť a príkladný prístup k pacientovi  počas mojej hospitalizácie v termíne 23.4. až 2.5. 2016. Týmto by som chcela tlmočiť svoje poďakovanie p. prednostke prof. MUDr. Šimaljakovej, PhD., pani zástupkyni MUDr. J. Nemšovskej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Martine Part, kolektívu zdravotných sestier i ostatným pracovníkom z radov pomocného personálu. 
S úctou a pozdravom PhDr. Mária Č.“
 

 
 
Poďakovanie tímu lekárov a sestier na dermatovenerologickej klinike v Starom Meste
Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za profesionálny, milý, ústretový personál na kožnom oddelení UNB na Mickiewiczovej ulici 13 v Bratislave, kde som bol hospitalizovaný 5 dní. Som nesmierne prekvapený, s akým príjemným personálom, ktorý tam pracuje pod vedením Prof.MUDr. Márie Šimaljakovej, PhD., som sa stretol. Týmto by som chcel veľmi pekne poďakovať tímu lekárov a sestričiek, ktorí mi spríjemnili pobyt v nemocnici. Tento kolektív zvyšuje pozitívnu mienku na slovenské zdravotníctvo.
S pozdravom Branislav K. (celé meno nezverejňujeme z dôvodu ochrany osobných údajov)