51 nových ultrasonografov pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

NOVE_USG
Obrázok ku správe: 51 nových ultrasonografov pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva vysúťažili 51 nových
ultrasonografických zariadení v hodnote viac ako 2 300 000 EUR, ktoré už boli dodané na jednotlivé
kliniky a oddelenia.
Ultrazvukové zobrazenie je široko využívanou metódou v medicíne, ktorá umožňuje vyšetrenie
rôznych vnútorných orgánov, ciev, povrchových častí pri minimálnej záťaži pacienta. Indikácie sú
veľmi široké, využívajú ich lekári prakticky všetkých medicínskych odborov.
Nové možnosti diagnostiky, inovácie, nové funkcionality, ako aj možnosti prepojenia s inou
zdravotnou technikou, ktoré ultrasonografy umožňujú prispejú k zvýšeniu rýchlosti a kvality
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a to priamo aj u lôžka pacienta.
„Nové ultrasonografy výrazne zjednodušia prácu lekárov a predovšetkým poskytnú presnejšiu a
rýchlejšiu diagnostiku pacienta,“
povedala riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáta
Vandriaková.
Aj tieto diagnostické zariadenia sú súčasťou masívnej obnovy prístrojového vybavenia, ktoré je
v Univerzitnej nemocnici Bratislava v súčasnosti realizované. V rámci verejného obstarávania
nemocnica z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva nakúpili nové CT prístroje, operačné
stoly, anestéziologické prístroje, inkubátory, RTG a tiež C ramená.