Ambulancia plastickej chirurgie pre dospelých I

Nemocnica Ružinov

blok D, prízemie, č. dv. 0065

Lekári:

Doc. MUDr. J. Fedeleš, CSc., MUDr. V. Minarovjech, MUDr. Július Hájek, MUDr. Drahomír Palenčár, PhD., MUDr. Rastislav Trška, PhD., , MUDr. Miroslav Mendel, MUDr. Jozef Fedeleš, PhD.,

Sestrička:

Baumanová Jana, Krajčovičová Viera

Tel.č:

02/48234 808
Pozn.: 8:00-10:00 príjem pacientov 
Prestávka 12.00 - 12.30