Deti zo základnej školy sa učili, ako funguje mozog

IMG_9278
Obrázok ku správe: Deti zo základnej školy sa učili, ako funguje mozog
Deti zo 4. ročníka Spojenej školy Novohradskej v Bratislave si minulý týždeň prezreli priestory I. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Okrem prehliadky s odborníkmi z kliniky absolvovali aj zaujímavú prednášku o fungovaní ľudského mozgu, kde im MUDr. Pavel Šiarnik, PhD. vysvetlil aj to, ako funguje ľavá a pravá hemisféra, aký vplyv má na vývoj mozgu spánok a aj to, prečo sú ľudia ľaváci alebo praváci.
Na prednášku a exkurziu po miestach na klinike sa prišiel pozrieť aj generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj Kovács. „Vidieť deti, ako ich fungovanie ľudského tela zaujíma, bolo pre mňa veľkým zážitkom. Takáto interaktívna forma výučby dokáže dať deťom veľa, navyše je pre nich medicínska téma uveriteľnejšia, ak ju dostanú podanú od lekára. Budem veľmi rád, keď sa aj takéto aktivity stanú súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava. Samozrejme ďakujem všetkým, ktorí pomohli túto milú akciu zorganizovať a to predovšetkým prof. MUDr. Petrovi Turčánimu, PhD., prednostovi I. neurologickej kliniky LFUK a UNB, MUDr. Pavlovi Šiarnikovi, PhD., PhDr. Eve Vaskej a MUDr. Mariánovi Kondášovi, PhD. ktorí sa deťom celú dobu venovali.“ Okrem prednášky videli deti aj  vyšetrenie aktivity mozgu tzv. EEG vyšetrenie priamo na pacientovi, ktoré sa napríklad používa pri podozrení na epilepsiu. Zaujímavé bolo pre nich predovšetkým ultrasonografia mozgových ciev a tiež vyšetrenie angiografom. 
Deti v závere prehliadky zhodnotili, že takýto spôsob výučby je pre nich veľmi prínosný, pretože  okrem teórie mohli vidieť aj praktickú medicínu, ktorá im pomohla pochopiť mnohé súvislosti.

IMG_9300

IMG_9301

IMG_9309