Interná ambulancia II.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 3

Lekári:

Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., MUDr. Veronika Pokorná, PhD., MUDr. Lenka Tarabčáková, MUDr. Iveta Zadňančinová, MUDr. Jana Mateovičová

Sestrička:

Margita Hrašková

Tel.č:

02/ 68 67 2991

Odber biologického materiálu denne 7.00 - 8.30