Konferencia hrudníkovej chirurgie

titulná foto
Obrázok ku správe: Konferencia hrudníkovej chirurgie
Dnes sa konal prvý deň dvojdňovej Konferencie hrudníkovej chirurgie, ktorej spoluorganizátorom je aj Klinika hrudníkovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity aUniverzitnej nemocnice Bratislava.
Prvý deň konferencie sa konali prednášky, ktoré boli zamerané na tému "Uniportálna VATS lobektómia". Ide o operačnú techniku, ktorá sa považuje za jednu z najmodernejších. Do hrudnej dutiny lekár zavedie videokameru a nástroje. Vďaka tejto metóde nemusí chirurg pacientovi otvárať celý hrudník, miesto toho urobí len malé vstupy.
„Veľmi oceňujem konferencie tohto druhu, pretože v súčasnosti je mimoriadne zdôrazňovaná potreba spolupráce na medzinárodnej úrovni. Jedine tak je možné prepojiť vedomosti, skúseností z praxe, vedy ainovácií voblasti medicíny aitakto prispieť kriešeniu častokrát veľmi komplikovaných a závažných prípadov pacientov. Preto som nesmierne rád, že nás svojou prítomnosťou poctili aj celosvetovo uznávaní odborníci,“ povedal v úvode generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács. Konferenciu otvoril
 
Takáto operácia bola na Slovensku prvýkrát
realizovaná práve na Klinike hrudníkovej chirurgie SZU a UNB pod vedením tímu doc. MUDr. Ing. Miroslava Janíka, PhD. Konferencia hrudníkovej chirurgie je podporená aj medzinárodnou účasťou a to konkrétne Dr. Diegom Gonzalezom Rivasom – inovátorom jedinečnej uniportálnej VATS
lobektómie, prof. Hasanom Batirelom a Dr. Tomazom Stupnikom.
Kongresu sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj Kovács.
doc. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD, prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie
Slovenskej zdravotníckej univerzity aUniverzitnej nemocnice Bratislava, ktorý ako prvý na Slovensku úspešne zrealizoval výkon Uniportálnej VATS lobektómie. „Veľmi ma teší, že sa nám podarilo zorganizovať túto výnimočnú konferenciu so širokým zastúpením na medzinárodnej úrovni, kde si vzájomne dokážeme odovzdať skúsenosti a poznatky,“ zdôraznil prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie v nemocnici Ružinov docent Miroslav Janík.
Doc. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD poukázal na mnoho výhod, ktoré sú s týmto druhom operácie spojené. „Pacient má menšie pooperačné bolesti, ľahšie sa mu dýcha a jeho imunitný systém má na zákrok lepšiu odozvu,“ dodal prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie docent Miroslav Janík.
Druhý deň konferencie sa bude konať operácia, práve metódou Uniportálnej VATS lobektómie, ktorá sa bude naživo premietať v kinosále v Nemocnici Ružinov.


titulná foto


Janik 2


diego 1

janik 4