Pacienti a návštevníci

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) je najväčším zdravotníckym zariadením na Slovensku.
Tvorí ju päť nemocníc – Nemocnica Ružinov, Nemocnica akademika L. Dérera na Kramároch, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, Nemocnica Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici a Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice.
Nemocnica eviduje viac ako 100 000 hospitalizácií ročne, počet operácií je vyšší ako 56 000 za rok. Ambulantné ošetrenia a výkony stúpli medziročne o 50 tisíc.
Univerzitná nemocnica Bratislava je koncovou nemocnicou so špičkovými odborníkmi, ktorí liečia aj tie najvážnejšie prípady. Nemocnica vykonáva aj vedecko-výskumnú činnosť a zabezpečuje zavádzanie výsledkov vedy a výskumu do praxe. Cenné skúsenosti v nej naberajú i študenti z LF UK a SZU v Bratislave.
 

Na nasledujúcich odkazoch získate potrebné informácie v súvislosti s návštevou nemocníc UNB:

V prípade, že ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom webových formulárov