Svetový týždeň glaukómu

foto Antolska
Obrázok ku správe: Svetový týždeň glaukómu
Slovenská  glaukómová spoločnosť a slovenskí oftalmológovia sa každoročne hlásia k aktivitám Svetovej glaukómovej asociáce  počas “Svetového týždňa glaukómu”, ktorý je tento rok vyhlásený na 10. Až 16.marca. Cieľom celosvetovej aktivity je ako u odbornej tak aj u laickej verejnosti zvýšiť povedomie a informovanosť o glaukóme, získať podporu štátnych a zdravotníckych inštitúcií  pre projekty zamerané na výskum a vývoj nových technológií v diagnostike a modernej liečbe glaukómu, v  podmienkach klinickej praxe vytvoriť predpoklady  pre preventívne vyšetrenia s dostupnosťou širokej verejnosti, hlavne jedincov z rizikových skupín.

Zelený zákal – glaukóm  je druhou najčastejšou príčinou straty zraku. Až polovica ľudí s touto diagnózou však o svojom ochorení nevie. Svetový týždeň glaukómu nám pripomína, aké dôležité je hovoriť o prevencii.

Na výzvu  Svetovej glaukómovej asociácie  „ zelená – nechaj sa vyšetriť zrak“ reagujú aj oftalmológovia UNB, ktorí vytvárajú priestor pre vyšetrenie zraku a meranie vnútroočného tlaku.

 

Bezplatné vyšetrenia vnútroočného tlaku sa budú realizovať v nasledovné dni:
11.3.  2019  12.00-15.00 hod   ambulancia 50-51  Nemocnica Ružinov  - poliklinika

13.3  2019  13.00-15.00 hod   ambulancia  50-51  Nemocnica Ružinov  - poliklinika

 

12.3.2019 13.00-15.00 ambulancia č 118 – Poliklinika Nemocnica sv Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava