Traumatologická ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 105/1

Lekári:

prim. MUDr. Ladislav Veselý, PhD., MUDr. Alan Dostál, PhD., MUDr. Júlis Baka, MUDr. Peter Malinovský, PhD., MHA., MUDr. Mikuláš Szabó, MUDr. Peter Dečo, MUDr. Peter Jacko

Sestrička:

Miroslava Bartošová

Tel.č:

02/ 59 54 2464